آرشیو روزنامه شماره ۴۶۶۹ دنیای اقتصاد

اخبار آينده نگر بازار - روزنامه شماره ۴۶۶۹

  • امید بازار جهانی به چرخش پولی «فِد»

    یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بیشتر