<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Fri, 22 Mar 2019 08:45:05 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[رکورد 33 ساله رشد دلار]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508039 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3508039-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 18 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[زیگزاگ دلار حول مرز روانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3507632 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3507632-%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B2%D8%A7%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 17 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[یکه‌تازی بورس در بین بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3507239 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3507239-%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 16 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[نوسان رفت و برگشتی نفت و طلا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3506806 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3506806-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 15 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[بورس بر مدار صعود]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3506273 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3506273-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 13 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[هت‌تریک افت دلار و سکه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3505843 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3505843-%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 12 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[صعود نفت با سیگنال سعودی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3505416 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3505416-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 11 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[یکه‌تازی بورس تهران]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3505057 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3505057-%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 10 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[خیز دوباره طلا برای مرز روانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3504655 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3504655-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 09 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[شکست گارد صعودی دلار و سکه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3504303 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3504303-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 08 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[زنگ خطر مازاد عرضه نفت به صدا در آمد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3503727 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3503727-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 06 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[گارد معکوس بورس و دلار]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3503302 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3503302-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 05 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[عقبگرد کانالی دلار و سکه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3502912 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3502912-%D8%B9%D9%82%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 04 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[سنگین‌ترین افت روزانه دلار و سکه در اسفند]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3502520 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3502520-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 03 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[واکنش بازارها به بلاتکلیفی FATF]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3502110 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3502110-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 02 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[تعدیل سرعت رشد دلار و سکه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3501789 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3501789-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 01 Mar 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازگشت آرامش به بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3501216 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3501216-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 27 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[خرده‌نوسان ارز و طلا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3500827 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3500827-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 26 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازی توییتری ترامپ با بازار جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3500442 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3500442-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 25 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[حرکت سه بازار بر مدار صعودی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3500044 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3500044-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 24 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[یکه‌تازی بورس در بازارها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3499645 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3499645-%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 23 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[نفت بر قله 2019]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3499279 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3499279-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 22 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[استارت صعودی بازارهای داخلی در اسفند]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3498773 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3498773-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 20 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[بهمن متفاوت بورس و دلار]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3498412 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3498412-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 19 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[فلز زرد در اوج 9 ماهه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3498003 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3498003-%D9%81%D9%84%D8%B2-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Mon, 18 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[هیجان غیراقتصادی در بازارهای داخلی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3497642 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3497642-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sun, 17 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[قله‌های جدید برای دلار و سکه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3497156 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3497156-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87 یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Sat, 16 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[نفت و طلا بر قله‌های جدید]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3496820 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3496820-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Fri, 15 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[فروکش ریسک در بازار جهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3496255 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3496255-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Wed, 13 Feb 2019 20:30:00 +0000 <![CDATA[پیشروی دلار در کانال جدید]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3495899 /بخش-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3495899-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.]]> Tue, 12 Feb 2019 20:30:00 +0000