شماره روزنامه ۵۵۲۵
|

راه های تماس پذیرش آگهی در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

جهت دریافت تعرفه تبلیغات بنری و رپورتاژ در سایت با شماره 42710481 تماس حاصل فرمایید
نسخه چاپی هفته نامه تجارت فردا
تلفن: 42710402 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh
ویژه نامه ها و ضمائم نسخه چاپی
تلفن: 42710402 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh
وب سایت رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites
وب سایت رسمی هفته نامه تجارت فردا
تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites