شماره روزنامه ۵۸۳۴
|

راه های تماس پذیرش آگهی و مشاوره در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

جهت مشاوره برای تبلیغات بنری و رپرتاژ در وب سایتها با شماره 52189615 تماس حاصل فرمایید
نسخه چاپی روزنامه دنیای اقتصاد
تلفن: 8901ایمیل: sazman.agahi@gmail.com حساب تلگرام: @sazmanagahi
نسخه چاپی روزنامه فایننشال تریبیون
تلفن: 8901ایمیل: editorial@financialtribune.com حساب تلگرام: @ftd_ads_bot
نسخه چاپی هفته نامه تجارت فردا
تلفن: 52189653ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh
ویژه نامه ها و ضمائم نسخه چاپی
تلفن: 52189615ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh
وب سایت رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
تلفن: 52189615ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites
وب سایت رسمی هفته نامه تجارت فردا
تلفن: 52189615ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites