شماره روزنامه ۴۶۵۶
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۵۹۰ دنیای اقتصاد

اخبار آينده نگر بازار - روزنامه شماره ۴۵۹۰

  • عبور نرم بازارها از شوک نفتی

    یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بیشتر