آرشیو روزنامه شماره ۴۶۷۸ دنیای اقتصاد

اخبار مدیران - روزنامه شماره ۴۶۷۸

 • ۵ راز موفقیت برای جانشینان رهبران کسب‌وکار

  مترجم: مهدی نیکوئی
  منبع: S+b: تغییرات مدیریتی در راس شرکت‌ها در سال‌های گذشته به شدت افزایش یافته است. اما پس از این تغییرات، چه اتفاقی برای شرکت می‌افتد. بررسی‌های ما روی تغییرات مدیران عامل ۲۵۰۰ شرکت برتر جهان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸، درک ما در این باره را تغییر داده است. ما به بررسی عملکرد مدیران عامل براساس میزان زمان خدمت آنها و همچنین عملکرد جانشینان این مدیران عامل باسابقه پرداختیم.
 • ایجاد فرهنگ مسوولیت‌پذیری در سازمان

  مترجم: رویا مرسلی
  منبع: HBR: جان همه سعی و تلاش خود را می‌کرد که آرام باشد، اما حس استیصال او را می‌شد به وضوح مشاهده کرد. جینی می‌گفت احتمال بسیار کمی وجود دارد که گروه او بتواند به اهداف سه ماهه این فصل دست یابد. در این زمان بود که جان کنترل خود را از دست داد و گفت: «شما در جلسه بودجه‌بندی با این اعداد و ارقام موافق بودید! خودتان آن را پیشنهاد کردید.»
 • گفت‌وگوهای مدیریتی کارآمد

  مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی/ alavitarjomeh@gmail.com
  منبع: HRM : گفت‌وگو با کارکنان و مطرح کردن خواسته‌های کاری از آنها و آگاه ساختن آنها از توقعات و خواسته‌های مدیریتی از جمله مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که برخورداری از آن برای هر مدیری یک امتیاز حیاتی محسوب می‌شود و چه بسیارند مدیرانی که به دلیل نداشتن توانایی انجام گفت‌وگوهای موثر با کارکنان شان دچار مشکل و بحران می‌شوند. این موضوع برای نومدیران و مدیرانی که از تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستند یا فاقد مهارت‌های ارتباطی هستند از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است به ویژه زمانی که آنها خود را در برابر کارکنان توانمند و مجربی می‌بینند که هر گونه اشتباهی در برقراری ارتباط با آنها و انجام گفت‌وگوهای کاری به شدت به ضررشان تمام خواهد شد. در این میان گفت‌وگوهای کاری متنوعی می‌تواند بین مدیران و کارکنان در محل کار به وقوع بپیوندد که در این سلسله مطالب به مهم‌ترین آنها پرداخته خواهد شد.

بیشتر