آرشیو روزنامه شماره ۴۵۹۸ دنیای اقتصاد

اخبار مدیران - روزنامه شماره ۴۵۹۸

  • زمینه‌چینی برای تفکر خلاق در آینده

    نویسندگان: Jessica Spungin, Lauren Furgason مترجم: مریم رضایی
    منبع: London Business School: خلاقیت کلمه‌ای است که اغلب تصاویری از هنرمندانی را به ذهن القا می‌کند که سخت در حال انجام کار هنری در یک استودیو هستند و با حرکت قلم مو، به یک بوم سفید جان می‌دهند؛ یا کودکانی که با خوشحالی گل‌های رنگی را قالب می‌زنند و چیزهای مختلف با آن درست می‌کنند. انگار که خلاقیت صرفا به این موقعیت‌ها و این افراد تعلق دارد. اما آموزگاران نوآوری، معتقدند که همه افراد ذاتا خلاق هستند. همان‌طور که سر کن رابینسون در سخنرانی پربازدید خود در کنفرانس TED گفت: «ما در جهت خلاقیت رشد نمی‌کنیم، بلکه از درون خلاقیت رشد می‌کنیم یا به عبارت بهتر، درون خلاقیت تربیت می‌شویم.»

بیشتر