آرشیو روزنامه شماره ۴۵۳۹ دنیای اقتصاد

اخبار مدیران - روزنامه شماره ۴۵۳۹

 • از بین بردن شکاف فرهنگی

  مترجم: مهدی نیکوئی
  منبع: s+b : رهبران سازمانی امروز می‌دانند که فرهنگ سازمان آنها یک دارایی ارزشمند است که باید با هدف و دقت مدیریت شود. مشکل آنجا است که یک کتاب راهنمای منسجم برای انجام این کار وجود ندارد. گاهی حتی آن دسته از مدیران عامل که بهترین نیت‌ها را هم دارند، نمی‌توانند مسائل را به شیوه‌ای حل و فصل کنند که کارکنانشان برانگیخته شوند. این شکاف اساسی (بین تصورات مدیران درباره مسائل مهم برای کارکنان و واقعیت‌های فرهنگی) می‌تواند مانع از رسیدن یک شرکت به نتایج مطلوب شود.
 • اختراع را باید از نو اختراع کرد!

  نویسنده: جعفر شمسی Jafarshamsi@gmail.com
  پروفسور بالتازار، در دنیای کارتون‌ها، مخترع بزرگی بود که هر وقت به مشکلی بر می‌خورد شروع می‌کرد به قدم زدن، ریختن چند قطره از محلولی ناشناخته داخل آزمایشگاهی پر پیچ و خم و بعد از چند ثانیه راه‌حل مشکلش، به یکباره ظاهر می‌شد.
 • با موضوع انتقاد از مدیران چگونه باید برخورد کرد؟

  مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی alavitarjomeh@gmail.com
  منبع: HRM : اگر شما مدیر یک مجموعه کاری هستید، باید برای جلب اعتماد تیم خود نهایت تلاش و دقت را داشته باشید و سعی کنید تا احترام افراد را جلب کنید و بهترین راه جلب احترام چیزی نیست مگر احترام گذاشتن به آنها. یکی از نمودهای این احترام گذاشتن، داشتن گوش شنوا نسبت به انتقادات و نشان دادن واکنش‌های درست و معقول در قبال آنها است. در ادامه به چند توصیه و تکنیک کاربردی برای برخورد با انتقادها اشاره خواهد شد:

بیشتر