آرشیو روزنامه شماره ۴۶۲۴ دنیای اقتصاد

اخبار مدیران - روزنامه شماره ۴۶۲۴

  • قابلیت‌های شما به استراتژی نیاز دارند

    مترجم: مریم رضایی
    منبع: BCG: کسب‌وکارهای امروز در محیط‌های بسیار متنوعی در حال رقابت کردن هستند. از دهه ۸۰ میلادی به بعد، طیف شرایطی که کسب‌وکارهای مختلف در ابعاد گوناگون با آن مواجهند، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در این شرایط، یک استراتژی نمی‌تواند به درد همه بخورد. رهبران کسب‌وکار امروز برای موفق شدن باید بدانند چگونه رویکردشان نسبت به استراتژی و پیاده‌سازی آن را با محیط ویژه هر کسب‌وکاری سازگار کنند. گروه مشاوره بوستون، در تحقیقات قبلی خود که نتایج آن در کتاب «استراتژی شما به استراتژی نیاز دارد» منتشر شده، پنج محیط کسب‌وکار مجزا را شناسایی کرده که هر یک رویکرد خودشان را نسبت به استراتژی و پیاده‌سازی آن دارند:

بیشتر