آرشیو روزنامه شماره ۴۲۲۸ دنیای اقتصاد

اخبار مدیران - روزنامه شماره ۴۲۲۸

 • چهار دنیای کاری در سال ۲۰۳۰

  نویسندگان: Jeff Hesse، Scott Olsen مترجم: مریم رضایی
  منبع: Strategy+Business: دنیایی را تصور کنید که در آن کارکردهای منابع انسانی به شکلی که ما می‌شناسیم محو شود و اتوماسیون، برون‌سپاری و تیم‌های خودسازماندهی‌کننده جایگزین آن شود. یا دنیایی که در آن جنگ بر سر جذب استعدادهای برتر آنقدر شدید است که بیشتر متخصصان حوزه تکنولوژی، مدیر برنامه‌هایی را برای مذاکره و مدیریت امورشان می‌گمارند. این تصورات مثل یک داستان علمی است. اما دنیای کار آنقدر سریع در حال تحول است که هر سناریویی در آن می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. رویدادهای عظیم مثل دیجیتال‌سازی، ظهور اتوماسیون و تغییرات جمعیتی در شیوه فعلی کار کردن ما و شیوه ارتباط شرکت‌ها با کارکنان خود اختلال ایجاد می‌کنند.
 • کسب‌وکار جنگ: چگونه از درگیری‌ها فرصت بسازیم

  جنگ و ناآرامی شهرها و کشورها از افراد معمولی قهرمان‌ یا جنایتکار می‌سازد. جنگ یکی از آن موقعیت‌هایی است که افراد را گرد هم می‌آورد تا چیزی را خراب کنند یا بسازند. در این شرایط نامساعد، همیشه داستان‌هایی از موفقیت افرادی که به نفع کشور خود قدم برداشته‌اند، به گوش می‌رسد. در محیطی خصمانه و محدودکننده، ذهن‌های بزرگ – چه خوب و چه بد – به کار می‌افتند تا از موقعیت پیش آمده بهترین استفاده را کنند. درگیری‌ها همیشه فرصت‌هایی را فراهم کرده‌اند تا افراد کسب‌وکارهایی بسازند یا رویدادهای اقتصادی ایجاد کنند که می‌توانند منبع نوری برای روزهای ناخوش پیش رو باشند.
 • نگاهی از درون به سازمان و نشانگان ناپیدای بحران

  صادق قادری کنگاوری دانشجوی دکترای سیاست‌‌گذاری (Sadegh.ghaderi@ut.ac.ir)
  یکی از کلیدی‌ترین و حیاتی‌ترین ابزارهای مدیریتی و ارکان سازمانی، مقوله فرهنگ است. از آنجا که در دوران معاصر، فرهنگ زیربنا و سایر متغیرهای کلان محیطی از جمله اقتصاد، سیاست، علم و فناوری روبنا محسوب می‌شود، بنابراین بی‌دلیل نیست پاشنه آشیل هر کشور مسمومیت و ابتذال فرهنگی دانسته می‌شود. در این نوشتار برآنیم تا دو مفهوم نوین فرهنگی را توصیف کنیم. این مفاهیم هم برای مدیران در دو سطح ملی و سازمانی و هم برای تک‌تک افراد جامعه و خانواده بسیار قابل تأمل است و البته دانستن آنها برای حفظ موفقیت و خروج از بحران کارآمد خواهد بود.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر