آرشیو روزنامه شماره ۴۵۷۵ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۵۷۵

 • اقتصاد ایران در سال جدید

  اقتصاد ایران از سال‌ ۱۳۹۰ تاکنون شرایط خاصی را تجربه می‌کند. طی کمتر از ۷ سال دوبار با شوک تحریم نفتی مواجه شده و به‌دلیل ساختار دولتی اقتصاد و وابستگی بالای دولت به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشورمان را دچار رکود تورمی کرده است.
 • دو راهی سرنوشت ساز

  هادی صالحی اصفهانی /استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین
  سال ۱۳۹۸ با چشم‌‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران شروع شده است. تحریم‌های آمریکا امکانات داد و ستد با دنیا را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای محدود کرده، درآمد ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته، نرخ ارز و تورم جهش‌های چشم‌گیری داشته، تولید و سرمایه‌گذاری در سراشیب رکود عمیقی قرار گرفته و فساد مالی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. واکنش عمده دولت به این روندها در سال گذشته مقابله با اثر منفی تحریم‌ها روی مصرف خانوارها در کشور بوده است که متاسفانه چندان هم موثر واقع نشده و در بعضی موارد خود حتی به افزایش تورم، شدت بحران ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری دامن زده است.
 • سرلیست‌های سیاستی

  حسن خوشپور /کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه
  می‌توان ادعا کرد در تحلیل عوامل ناشی از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای موثر بر کارکرد اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸، عواملی که با تغییرات بسیار کمتری مواجه می‌شوند، در گروه تهدیدها قرار دارند وضمن اینکه فرصت‌های موجود هم وجود دارند، بیشترین تغییر در نقاط قوت و ضعفی است که تحت کنترل مدیریت داخلی اقتصاد ایران است.
 • عوامل درونی و بیرونی

  حمید آذرمند/ پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی
  پیش از آنکه بتوان چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد، لازم است ابتدا تصویری از عوامل تعیین‌کننده متغیرهای اصلی اقتصاد، محیط سیاست‌گذاری و عوامل پیرامونی موثر بر عملکرد اقتصاد ارائه شود.
 • تیغ کُند بودجه

  مصطفی طهماسبی/ اقتصاددان
  اقتصاد ایران در سال ۹۸ متاثر از فضای سیاسی حاکم از سال ۱۳۹۷ خواهد بود. به این معنا که فضای مبهم سیاست جهانی نسبت به کشورمان ایران و در ادامه آن ارتباط اقتصاد جهانی با اقتصاد ایران که لازمه رشد اقتصادی است، بیش از پیش رجل اقتصادی را دچار ابهام در مورد شرایط اقتصادی ایران در سال آتی می‌کند.

بیشتر