آرشیو روزنامه شماره ۴۶۹۰ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۶۹۰

 • تابعی از سیاست و خواست دولت‌ها

  دکتر حسین سلاح‌ورزی/ نایب رئیس اتاق ایران
  تاسیس نهادهای اجرایی در ایران از زمان پیدایش دولت مدرن از اوایل دهه ۱۳۱۰ تا امروز بدون تردید تابعی از مقوله سیاست بوده و در هر زاد و مرگ نهادها به‌ویژه درحوزه نهادهای اقتصادی باید دید هر دولتی چه چیزی را دنبال می‌کند. به‌طور مثال می‌توان داستان ادامه‌دار و تاریخی نهاد اجرایی مرتبط با صنعت و بازرگانی را دنبال کرد. در دهه ۱۳۴۰ و در وضعیتی که یک وزیر نسبتا توانا با اختیارات ویژه به نام علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد شد، دولت‌های وقت پذیرفتند این وزارتخانه در عین حال که ماموریت سیاست‌گذاری برای مسائل کلان اقتصاد را دارد، فعالیت‌های صنعت و بازرگانی را به مثابه دو اداره کل در این نهاد بزرگ جای دهد. بعدها و با افزایش درآمدهای دولت در همان دهه و سپس در دهه ۱۳۵۰ بود که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع تاسیس شد و هر کدام از این وزارتخانه‌ها برای خود سازمان‌های متعددی تاسیس کردند.
 • کارنامه سه وزیر

  پویا فیروزی/ تحلیلگر اقتصادی
  سال ۹۲ با تغییر در دولت و با تکیه بر تجارب قدیمی که «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده»، فعالان اقتصادی منتظر تغییر در ساختار و به تبع آن سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند. سوابق دولت‌های نهم و دهم مانند نیاکان گذشته خود در مدیریت اجرایی کشور، تجمیعی از نکات مثبت و منفی و به ظن کیفی، خوبی و بدی بود. بخش صنعت و بازرگانی نیز از این اصل تاریخی مستثنا نبود؛ هرآنچه در حوزه اجرا و سیاست‌گذاری‌های صنعتی و بازرگانی دولت نهم، دولت‌های پیشین و اوایل دولت دهم رخ داده بود از سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی در قالب یک سازمان واحد موسوم به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) شکل تازه‌ای یافت.
 • ادغام ناکام

  کیوان کاشفی /عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران
  هشت سال پیش که وزارت صمت تشکیل شد، هدف از تاسیس آن ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور اعلام شد. به این ترتیب قرار بود این ادغام، مسیر با ثباتی را پیش‌روی کارآفرینان و بازرگانان کشور بگشاید. اما به نظر می‌رسد آنچه به فوریت عوض شد، تابلو نوشته‌های سردر ساختمان‌های این دو وزارتخانه در سراسر کشور بود و در نوسان سیاست‌ها، همچنان بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد. این وزارتخانه، تاکنون چهار سکاندار به خود دیده‌ است. یعنی تقریبا هر دو سال یک‌بار و این موضوع، خود نشانه‌ای از پرتحول بودن سیاست‌های کاری است؛ چراکه هر وزیری، به‌دنبال پیاده‌سازی خط‌مشی خاص خود برآمده ‌است.

بیشتر