آرشیو روزنامه شماره ۴۶۸۳ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۶۸۳

 • تعریف جدید پول ملی

  حذف صفر از پول ملی از میانه‌های دهه ۷۰ تاکنون در دست بررسی دولت‌های مختلف بوده است و در دولت دهم نیز حذف صفر به جریان افتاد؛ ولی نتیجه‌ای در برنداشت. اما طی هفته‌های گذشته دولت دوازدهم نشان داده برای اجرای این سیاست جدی‌تر است. بررسی تجربه برخی کشورها همچون ترکیه و برزیل که تجربه حذف صفر از پول ملی را در کارنامه خود دارند، نشان می‌دهد این سیاست به موازات سیاست‌های ضد‌تورمی شکل گرفته و به‌تنهایی با حذف صفر از پول ملی نه تورم کاهش پیدا می‌کند و نه رونقی حاصل می‌شود.
 • اولویت پایین یک اقدام صحیح

  حمید آذرمند/ اقتصاددان
  تغییر واحد پول ملی و حذف صفر، با تصویب لایحه پیشنهادی بانک مرکزی توسط هیات دولت، یک گام به پیش نهاده است. اگرچه تردیدی در ضرورت تغییر واحد پول ملی و حذف صفر وجود ندارد ولی لازم است برخی ملاحظات نیز مد نظر دولت قرار بگیرد.
 • تجربه جهانی کاهش صفرها

  دکتر هدایت حاتمی/ معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه
  حذف چهار صفر از پول ملی و رسمیت بخشیدن به تومان به جای ریال به‌دلیل تورم بالا و همسویی با عرف و خواسته اجتماعی، بحث روز بخشی از سیاست‌گذاران پولی و دولت است. مطرح شدن این موضوع طی سه دهه گذشته درست زمانی اتفاق می‌افتد که پول ملی دچار تنزل ارزش شده و نرخ تورم بالا در کشور شکل گرفته است. یعنی زمانی که اقتصاد دچار بی‌ثباتی است و قدرت خرید مردم و به‌ویژه اقشار دهک‌های پایین جامعه به شدت سقوط کرده است. موضوع حذف صفر و تغییر نام پول ملی خاص کشور ما نیست و تجربیات موفق و ناموفقی طی ۵۰ سال اخیر پیش چشم ماست.
 • معیار ارزیابی سیاست‌ها

  دکترحسین درودیان/ اقتصاددان
  حذف چند صفر از واحد پولی بیش از آنچه واقعا اهمیت داشته باشد مورد توجه قرار گرفته است. یکی از انگیزه‌های مشهود پرداختن زیاد به چنین موضوعی، به شمولیت و تاثیرگذاری آن بر افکار عمومی مربوط است. درگیر بودن تمامی مردم در یک امر اقتصادی، آثار تبلیغاتی قوی در بر دارد، از جمله به شکل مشغول‌سازی افکار عمومی و انحراف توجه از مسائل رقیب یا نمایش فعال‌ بودن دولت در کنشگری اقتصادی. مهم‌ترین اثر حذف صفرها را باید همین کارکردهای تبلیغاتی و نمایشی دانست.
 • پیش فرض‌های لازم در اجرای طرح

  فروهر فردوسی/ کارشناس اقتصادی
  طی ماه‌های گذشته به‌واسطه آنکه دولت و بانک مرکزی به انتشار وسیع اخبار مرتبط با تصویب سیاست حذف چهار صفر از واحد پول ملی مبادرت ورزیدند این موضوع در کانون توجهات بازیگران اقتصادی و آحاد جامعه قرار گرفته است.

بیشتر