آرشیو روزنامه شماره ۴۶۰۵ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۶۰۵

 • مالیات پزشکان

  امروزه مالیات فارغ از کارکردهای باز توزیعی و کنترلی، به‌عنوان یکی مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها شناخته می‌شود. در همین زمینه بانک جهانی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۱۰ را ۳/ ۷ درصد ارزیابی کرده است.
 • تافته‌های جدا بافته

  حمیدرضا سعادت‌آبادی/ کارشناس و پژوهشگر مالیاتی
  آیا ایران بهشت مالیاتی پزشکان است؟آیا پزشکان در ایران مالیات واقعی متناسب با درآمد خود پرداخت می‌کنند؟ آیا اعداد و ارقامی که این روزها در ارتباط با میزان فرار مالیاتی پزشکان منتشر می‌شود صحیح است؟ نقش سازمان امور مالیاتی و دیگر اشخاص و سازمان‌ها در این میان چیست؟
 • سه غفلت بزرگ

  حسین شمالی /کارشناس و پژوهشگر مالیاتی
  مالیات یکی از ابزارهای مهم کسب درآمد برای دولت‌ها است. براساس آمار بانک جهانی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۱۰ برابر ۳/ ۷ درصد گزارش شده است؛ درحالی که میانگین جهانی این شاخص برابر ۵/ ۱۳ درصد بوده است. در برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله دانمارک، سوئد، نروژ و انگلیس، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد. (آمار مربوط به سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی برای ایران در وب‌سایت بانک جهانی، برای قبل از سال ۲۰۱۰ موجود است) (شکل روبه‌رو). سهم مالیات از منابع درآمدی دولت در بودجه سال ۱۳۹۷، برابر ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن باید از طریق اخذ «مالیات مشاغل» تحقق یابد. بنابراین شفافیت میزان درآمد مشاغل مختلف به‌ویژه مشاغل پردرآمد دارای اهمیت زیادی است.
 • طراحی مکانیسم‌های کنترلی

  مسیح سفارزاد /کارشناس و پژوهشگر مالیاتی
  طی سنوات اخیر توجه سیاست‌گذاران به مالیات بیشتر نگاه درآمدی بوده و کارکردهای بازتوزیعی و کنترلی در حکمرانی در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است. در این راستا با توجه به فضای اقتصادی موجود و میزان قابل‌ملاحظه فرار مالیاتی در کشور، لزوم اهتمام کافی به موضوع مقابله با فساد و تخلفات مالیاتی اجتناب‌ناپذیر بوده که نهایتا با قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اعلام ماده ۲۷۴ قانون مذکور مصادیق فرار مالیاتی تعیین و به‌عنوان جرم تبیین شده است.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر