آرشیو روزنامه شماره ۵۰۱۶ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۵۰۱۶

 • ارتقای استانداردهای حسابرسی

  مجید‌ اسکندری: حرفه حسابرسی نقش مهمی در شفافیت، حساب‌خواهی و مبارزه با فساد دارد. لیکن این حرفه با مشکلات ساختاری مهمی دست به‌گریبان است.
 • تضمین استقلال حرفه‌ای

  سیدمحمدرضا بنی‌فاطمی‌کاشی عضو کمیته کنترل‌کیفیت حسابرسی جامعه حسابداران و بورس
  حرفه حسابرسی نقش مهمی در شفافیت، حساب‌خواهی و مبارزه با فساد در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی دارد، اما این حرفه در ایفای نقش خود و ایجاد بسترهای مناسب و محیطی سالم و شفاف با مشکلات ساختاری مهمی دست به گریبان است. متاسفانه رتبه ایران در رده‌بندی فساد جهانی بسیار پایین است و متناسب با شأن و منزلت مردم شریف ایران نیست.
 • اصلاح ساختارموسسات موجود

  ناصر رزاق عضو پیشین هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران
  کیفیت را می‌توان میزان تطابق با استاندارد‌های حرفه‌ای تعریف کرد. کیفیت حسابرسی ارزیابی یا استنباط بازار از احتمال این است که حسابرس موارد تحریفات با‌اهمیت در صورت‌های مالی یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند و تحریف بااهمیت کشف شده را گزارش دهد.
 • پیشگیری از تخلفات مالی

  میثم قاسمی رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی بورس
  از آنجا که گستره تعریف کیفیت حسابرسی بسیار زیاد است و عوامل مختلفی را در برمی‌گیرد، خود نیز تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. عوامل مختلفی چه در خود موسسه حسابرسی، چه در فرآیند حسابرسی و چه از منظر نهاد‌های نظارتی، بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارند. در حیطه مسوولیت موسسه در بهبود کیفیت حسابرسی، استقرار سیستم کنترل کیفیت در داخل سازمان و تدوین دستورالعمل‌های لازم و رسیدگی در این خصوص، موثر است و لازم است، این سیستم به‌صورت کارآ و اثربخش مستقر و اجرا شود. به‌نظر می‌رسد، برخی از موسسات ما درحال‌حاضر از سیستم کنترل کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر