آرشیو روزنامه شماره ۴۶۶۶ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۶۶۶

 • لابی‌گری در مجلس

  لابی‌گری فرآیندی است که علم سیاست آن را شیوه‌ای برای اعمال نفوذ در روند تصمیم‌گیری سیاسی به نفع گروه‌های ذی‌نفع تعریف می‌کند. در این تعریف گروه‌های ذی‌نفوذ از ارکان مهم لابی‌گری به‌شمار می‌روند که برای تاثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی‌-اجتماعی عمل می‌کنند. در واقع عرصه سیاست و سیاستمداران از این گروه‌ها تاثیر پذیرفته و تحت نفوذ جریان‌های لابی‌گر هستند.
 • شبکه‌های حامی‌-‌پیرو

  سیدرحیم ابوالحسنی /عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران
  «لابی‌گری» به معنای چانه‌زنی، اعلام و اعمال نظر در کریدورها و راهروهای مجلس است. البته این چانه‌زنی‌ها می‌تواند در بیرون از مجلس، یعنی در قوه مجریه، قوه‌قضائیه و به‌طور کلی در دیوانسالاری‌ها و بوروکراسی‌ها نیز صورت گیرد. اگرچه لابی و لابی‌گری به معنای آنچه گفته شد در همه جای دنیا امری پذیرفته و ابزاری برای چانه‌زنی و رسیدن به تفاهمات به ویژه در عرصه سیاسی است، اما افکار عمومی ایرانی بیشتر برداشتی منفی از این واژه دارند. شاید دلیل اصلی این برداشت منفی آن باشد که افکار عمومی ایرانی هرگونه اعمال نفوذ برای رسیدن به اهداف را منفی و آغشته به اغراض و منافع شخصی یا جریانی می‌داند، حال آنکه لابی به معنای چانه‌زنی برای اعمال نفوذ بر دیدگاه، کنش و رفتار تصمیم‌گیرندگان و مجریان سیاسی و صاحبان قدرت، امری پذیرفته شده است و به آن به‌عنوان یک ابزار نگریسته می‌شود.
 • مرزبندی ارتباط با موکلان

  سیده فاطمه حسینی /نماینده تهران در مجلس
  لابی‌گری اگرچه واژه‌ای شناخته‌شده در علم سیاست است، اما در میان افکار عمومی در ایران، با دو رویکرد مثبت و منفی به آن نگریسته می‌شود. حتی به نظر می‌رسد وجه غالب نگاه به لابی‌گری در ایران، بر مبهم و منفی بودن آن تکیه دارد.
 • تعلقات صنفی و گروهی

  جلال میرزایی /نماینده عضو فراكسیون امید
  در عرصه سیاست که میدان رقابت افراد، جریان‌ها و گروه‌های مختلف نیز هست، لابی‌گری امری مرسوم و متداول است. نه‌تنها در ایران که در دنیا لابی و لابی‌گری به‌عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ شناخته می‌شود.
 • ائتلاف‌های گروهی در پارلمان

  محمدجواد جمالی نوبندگانی/ نماینده شیراز در مجلس
  لابی‌گری به‌عنوان ابزاری برای دستیابی گروه‌های ذی‌نفوذ به اهداف و همچنین تامین منافع، یکی از موضوعات متداول در عرصه سیاست در همه کشورهای دنیا است؛ ابزاری که هدف از به‌کارگیری آن، تلاش برای گسترش نفوذ یک نگاه و رویکرد مشخص در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر یک کشور یا در افکار عمومی است.

بیشتر