آرشیو روزنامه شماره ۴۴۹۰ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۴۹۰

 • کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد

  اقتصاددانان معتقدند علم اقتصاد همزمان با انتشار کتاب «ثروت ملل» متولد و پس از آن مطالعه بازار و منطق اقتصادی از یک منطق تئوریک برخوردار شد. تا سال‌ها اقتصاددانان مطالب و نظریات خود را با اسم رساله سیاسی منتشر می‌کردند.
 • علم پیش‌بینی و سیاست‌گذاری

  دکتر تیمور رحمانی اقتصاد‌دان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  علم اقتصاد، یا آنگونه که برخی می‌نامند جریان اصلی علم اقتصاد، بیش از دو قرن است که به تدریج از نظر روش و ابزار تحلیل از بقیه علوم اجتماعی فاصله گرفته است. به‌طور مشخص، در این مدت به تدریج ریاضیات در علم اقتصاد وارد شده و نقش آن بسیار پررنگ شده است، به‌گونه‌ای که برخی از ابزارهای ریاضیات مورد استفاده در علم اقتصاد حتی از علوم مهندسی فراتر رفته است.
 • انسجام در مبانی نظری

  دکتر بهرنگ کمالی اقتصاددان
  یک سرباز را در یک دشت با تعدادی تپه در نظر بگیرید که باید محل استقرار نیروهای خودی و دشمن را که هر یک در فاصله‌ای حدود ۳۰ کیلومتری از وی قرار دارند تشخیص دهد. هزینه تشخیص اشتباه جان او است. در این شرایط بهترین نقشه‌ای که به این سرباز کمک می‌کند چیست؟ برخی از فرماندهان که در ستاد فرماندهی جنگ نشسته‌اند تاکید دارند نقشه‌ای که به سرباز می‌دهید باید منطبق بر واقعیت باشد، در نتیجه یک نقشه با مقیاس ۱:۱ به سرباز می‌دهند. به نظر شما چنین نقشه‌ای چقدر به این سرباز کمک می‌کند؟
 • هدف یا ابزار؟

  دکتر علی چشمی استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
  تاریخچه کاربرد ریاضی در علم اقتصاد نشان می‌دهد که از زمان انتشار کتاب ثروت ملل توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ تا اواخر قرن نوزدهم چندان از ریاضی در مستندات و تدریس اقتصاد استفاده نمی‌شد. اما پس از آن، ابتدا کاربرد ریاضی و سپس کاربرد آمار (اقتصادسنجی) در اقتصاد گسترش یافت. مدل‌های تعادل عمومی ارو-دبرو و سپس مدل‌های حالت پویای، تصادفی و بازگشتی و قضایای انتخاب و بازی‌های پیچیده را باید اوج مدل‌سازی ریاضی در اقتصاد دانست. در این کاربرد چند نکته اهمیت دارد:
 • آزمون فرضیه‌ها

  دکتر فاطمه پاسبان اقتصاد‌دان
  اقتصاد از جمله علومی است که با رفتار انسان‌ها سروکار دارد. علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. به عبارتی انسان‌ها نیازهای نامحدودی دارند اما منابع و امکاناتی که در اختیار دارند محدود است. منابع یا نهاد‌هایی که می‌توانند در یک زمان معین یا یک مکان معین در دسترس افراد قرار بگیرند، تا برای ارضای خواسته‌ها و نیاز‌ها استفاده شوند، محدود هستند و از این رو ناگزیر به انتخاب هستند.
 • افسانه «علم اقتصاد» واحد و یگانه

  علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
  مقدمه: اقتصاد متعارف آکسیوماتیک ریاضی‌گرا، جریان اصلی در نظام آموزشی اقتصاد جهان و بالطبع ایران است. این جریان فکری، آکسیوماتیک است؛ به این معنا که مبتنی‌بر رویکرد قیاسی است؛ از تعریفی کلی از انسان، به‌عنوان آکسیوم یا اصل موضوعه اول شروع می‌شود و بعد با اضافه کردن آکسیوم‌های دیگر، قدم به قدم تکمیل می‌شود. در این مسیر، مفاهیم و فرضیه‌های خود را در قالب منطق ریاضی می‌ریزد و بنای نظری باشکوه ریاضی‌گرایی را تولید می‌کند که ممکن است با دنیای واقع ارتباط چندانی نداشته باشد. به‌طور مشخص‌تر، این دیدگاه ویژگی‌های زیر را دارد:

بیشتر