شماره روزنامه ۶۰۱۵
|
دنیای اقتصاد

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد

شماره ۲۵۳۹
تاریخ چاپ:
  • ناکامی‌های برنامه چهارم در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس بررسی شد

    دنیای اقتصاد - گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم روز گذشته در پارلمان قرائت شد و مهر تاییدی بر ارزیابی کارشناسان درباره ناکامی‌های اجرای آن زد. بر اساس این گزارش که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده است، متوسط نرخ رشد اقتصادی در چهار سال نخست این برنامه ۷/۵ درصد بوده است که با هدف ۸ درصدی برنامه فاصله دارد. همچنین…
  • دنیای اقتصاد- واکنش نمایندگان مجلس به تصمیم یارانه‌ای دولت کماکان ادامه دارد تا جایی که رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از «احتمال ارائه پرونده تخلف یارانه‌ای به قوه‌قضائیه» در صورت امتناع آن از…

  • دنیای اقتصاد - مرکز آمار ایران برای نخستین بار نرخ تورم سال‌های ۸۲ تا ۸۹ را به تفکیک دهک‌های درآمدی اعلام کرد. این آمارها نشان می‌دهد که چهار دهک پایین درآمدی همواره نرخ تورم شدیدتری از تورم میانگین…

  • عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی

بیشتر