آرشیو روزنامه شماره ۴۶۲۲ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۶۲۲

 • پوست‌اندازی یک شهر

  به استناد منابع تاریخی، نخستین نهاد شهرداری تهران «احتسابیه» بود که به نوعی احیای نهاد «حِسبه» به حساب می‌آمد که از قدیم رایج بود، اما در تهران کمی این موضوع تفاوت داشت و با آنکه به‌عنوان پایتخت انتخاب شده بود تا زمان مرگ محمدشاه قاجار، خبری از تشکیلات شهری نبود و شهر را کلانترها اداره می‌کردند. کلانتر تهران با دستور مستقیم ‌شاه انتخاب می‌شد و زیر نظر حاکم، اداره امور را در دست می‌گرفت.
 • وایلد، سازنده سفارت انگلیس در تهران

  داریوش شهبازی
  انگلیس پیش از قاجاریه با ایران روابطی داشت، اما نه پیوسته و مدام، بلکه دو کشور بسته به سیاست روز خود گاه نزدیک و گاهی دور می‌شدند. این روابط از سوی طرفین هیچ‌گاه تهاجمی و سلطه‌جویانه نبود، تا اینکه سده نوزده و عصر استعماری انگلیس آغاز شد. در این موسم حکومت ایران به دست قاجاریه افتاد. در اوایل این حکومت، سلطه‌گر دیگر این عصر جهان، روسیه بر ایران تاخت و بخش عظیمی از خاک ایران را تصرف کرد و به سرزمین خود افزود.
 • رای مجلس مشروطه به تاسیس بلدیه تهران

  ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ مجلس اول مشروطه رای به تاسیس بلدیه تهران داد. نخستین قانون بلدیه، شامل پنج فصل و ۱۰۸ ماده بود که این ماده‌ها حدود وظایف و اختیارات بلدیه آن زمان و شهرداری کنونی را مشخص می‌کرد. پنج فصل آن شامل قواعد کلی، تشکیل انجمن، ترتیب و وظایف، اداره بلدیه و مستخدمین آن بود.
 • انطاکیه به دست صلیبیون افتاد

  سوم ژوئن۱۰۹۸م صلیبیون در لشکرکشی اول خود به خاورمیانه، شهر انطاکیه را در سوریه تصرف و ویران کردند. انطاکیه در آن زمان شهری چند صد هزار نفری بود. این شهر در قرن سوم پیش از میلاد توسط سلوکوس اول جانشین اسکندر در بهترین نقطه شرق مدیترانه ساخته شده بود و بیشتر ساکنان اولیه آن مقدونی و یونانی تبار یا یهودی بودند.
 • محدوده‌های لیبرالیسم

  برداشت اصلی موردنظر متفکران لیبرال قرن ۱۸ از لیبرالیسم، «آزادی منفی» بود، یعنی آنچه انسان‌ها در یک جامعه اجازه‌ انجام آن را ندارند. به عبارت دیگر آزادی در نبود اجبار تعریف می‌شود. جنبه‌ دیگر این توصیف در راهنما بودن این برداشت از آزادی است همانطور که ستاره قطبی راهنمایی است برای دریانوردان. از نتایج چنین برداشتی از آزادی می‌توان به حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت و حق آزادی تفکر اشاره کرد. برای هرکدام از این حقوق، نویسندگان دیگری نوشتارهایی در قالب کتاب و رساله نوشته‌اند که به‌طور مفصل در کتاب به آنها اشاره شده است.
 • پنج گرایش اصلی مکتب آنال

  اگر به پنج گرایش کلی و روند مطالعاتی مورخان آنال در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نظر کنیم، نقش جبر جغرافیای طبیعی و انسانی و اجتماعی در این مطالعات ملموس و آشکار می‌شود؛ نقشی که مورخان این مکتب هم کمتر به نفوذ و دامنه آن در مطالعات خویش آگاهی داشته‌اند:
 • گفته‌ها

  تجار ضرورت حمایت دولت از خود را احساس کرده بودند و انتظار داشتند که دولت با قوانین حمایتی از منافع تجار داخلی حمایت کند. مجلس وکلای تجار تلاشی بود برای حفظ این منافع که نمایندگان تجار در مورد مسائل آنان تصمیم‌گیری کنند.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر