<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Wed, 27 Oct 2021 10:38:04 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تجارت غیرنفتی هند و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810410 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3810410-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه آنهایی که جمعیت عظیم و منابع مالی اندکی دارند، به‌شدت نیازمند منابع بین‌المللی توسعه‌‌‌‌ای هستند، از این رو به‌شدت تلاش می‌کنند سهم خود را از منابع بین‌المللی توسعه‌‌‌‌ای افزایش دهند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از منابع وسیعی برخوردارند؛ بنابراین برای کشورهای در حال توسعه جذابیت زیادی دارند.
]]>
Tue, 26 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[مفهوم تاریخ و ملیت در ایران]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810408 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3810408-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
تاریخ ایران، با همه‌‌ بدی‌‌‌ها و خوبی‌‌‌های آن، نیازی به ایدئولوژی ندارد. آنچه ایران را از همه‌‌ کشورهای همسایه‌‌ متمایز می‌کند، تاریخی‌‌‌بودن - یعنی غیر‌ایدئولوژیکی بودن- تاریخ آن است و همین تاریخی‌‌‌بودن تاریخ ایران - یعنی نفور بودن تاریخ ایران از همه‌‌ نظریه‌‌‌هایی است که با مواد آن سازگار نیست- نوشتن غیرایدئولوژیکی تاریخ ایران را ممکن می‌کند. کشورهایی در همسایگی ایران که تاریخ آنها منابعی جز منابع تاریخ ‌‌‌ایران ندارد، برای نوشتن تاریخ خود ناچار باید از مقوله‌های علوم‌‌‌اجتماعی و علم سیاست جدید وام بگیرند. بسیاری از کشورهای همسایه‌‌ ایران، به لحاظ تاریخی، کشور نیستند و تاریخ آنها جزئی از تاریخ ایران است، اما از خلاف‌‌‌آمد عادت با توجه به مقوله‌های علم ‌‌‌سیاست ‌‌‌جدید، کشور به ‌‌‌شمار می‌‌‌آیند. نوشتن تاریخ این کشورها در بی‌‌‌اعتنایی به مقوله‌های علم ‌‌‌سیاست‌‌‌ جدید ممکن نیست؛ زیرا با اینکه زمانی بر آنها گذشته، این گذشت زمان موجب نشده است مردم این کشورها به چنان آگاهی‌ای برسند که بتوانند مقوله‌های فهم وحدت قومی را تدوین کنند. عراق و افغانستان، اگر بخواهند «تاریخ و وحدت قومی» خود را بفهمند، نمی‌توانند از مقوله‌های جدید علوم‌‌‌اجتماعی و علم سیاست بی‌‌‌نیاز باشند، اما مفاهیم تاریخ، ملیت و دولت ایران موادی را فراهم آورده است که بدون ارجاع به نظام مفاهیم جدید نیز می‌توان تاریخ ایران را فهمید. اینکه می‌‌‌گویم در نوشتن تاریخ ایران نمی‌توان هگلی، مارکسیستی و... بود -یعنی هگلی یا مارکسیستی‌‌‌بودن بی‌‌‌معناست.
]]>
Tue, 26 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[موسس شکلات‌سازی کدبری]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810407 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3810407-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A8%D8%B1%DB%8C
روح‌اله حاتمی:‌جورج کدبری (George Cadbury)، بازرگان بریتانیایی و فرزند جان کدبری، موسس شکلات‌سازی کدبری در آن کشور بود. وی 19 سپتامبر 1839 در بیرمنگام به دنیا آمد و در 1861 همراه با برادرش ریچارد کنترل کسب‌وکار خانوادگی‌شان را در دست گرفت. در 1878 آن دو 57هکتار زمین در جنوب غرب بیرمنگام به دست آوردند تا یک سال بعد کارخانه‌ای جدید در آن بسازند.
]]>
Tue, 26 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[اهدای هدایای عتیقه به مدیران شرکت نفت]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810021 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3810021-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران از دیرباز یکی از جلوه‌های بارز هنر و صنعت ایرانی بوده و هنوز هم جایگاه خود را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد. جدا از ارزش مادی ملموس آثار هنری، ارزش بالای هنری و معنوی این آثار که ریشه در تاریخ و فرهنگ دیرینه این مرز و بوم دارد، همواره صنایع دستی را به هدیه‌ای گران‌قیمت تبدیل کرده که جایگاه خود را در موزه‌ها و گالری‌های کل جهان حفظ کرده است. علاوه بر خود این آثار هنری، تاثیری هم که هنر ایران در جهان داشته، قابل بررسی است. هنر ایرانی و شاعران و هنرمندان ایرانی همواره در عرصه جهانی قدر دیده‌ و بر صدر نشسته‌اند.
]]>
Mon, 25 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[ بر باد رفتن فرصت جمهوری]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810020 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3810020-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C فروغی را می‌توان از آن دسته رجالی دانست که سیر تاریخ، آنان را در یک موقعیت ویژه و حساس برای اتخاذ یک تصمیم سرنوشت‌‌‌ساز یا تغییر یا حرکتی تاریخی قرار می‌دهد. ‌‌‌گاه یک تصمیم و رهبری یک جریان، مسیر یک ملتی را در چنین موقعیتی تغییر می‌دهد. فروغی نتوانست از این موقعیتی که تاریخ و جریان حوادث پیش روی او قرار داده بود، با یک تصمیم جسارت‌‌‌آمیز در راستای آینده ملت و تغییر ساختار حکومت بهره ببرد. فروغی را برخی محافظه‌‌‌کار، ترسو و فاقد جسارت و توانایی تصمیمات بزرگ دانسته‌‌‌اند. برخی نیز شخصیت آرام و مدبرانه‌‌‌ای برای او متصور شده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد در آن موقعیت ویژه، فروغی حفظ ساختار موجود و سلطنت را مهم‌ترین وظیفه خود می‌‌‌دانست. او شخصیتی مسالمت‌‌‌جو و مطیع بود و اهل درگیری و رهبری یک ملت برای تغییر و شکستن ساختارهای کهن نبود.]]> Mon, 25 Oct 2021 20:30:00 +0000 <![CDATA[ جان مک‌کانل موسس «بنیاد انجمن زمین»]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810018 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3810018-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
جان مک‌کانل (John McConnell) موسس و مبدع «روز زمین» و «بنیاد انجمن زمین» بود. وی به عنوان طراح پرچم زمین و نیز پیگیری‌کننده قوانین مرتبط با صلح، دین و دانش شناخته شده است. او 22 اکتبر 1915 در دیویس سیتی آیووا به دنیا آمد. نخستین علاقه‌ به امور مرتبط با کره‌زمین، زمانی در وی بیدار شد که با شیمیدانی به نام «آلبرت نوبل» در آزمایشگاه تحقیقاتی وی در لس‌آنجلس همکاری می‌کرد. نوبل کارخانه‌ای برای تولید پلاستیک نیز ساخته بود. مک‌کانل پی برد که تولید پلاستیک به‌شدت می‌تواند کره‌زمین را آلوده کند، از همین رو به مطالعه بوم‌شناسی روی آورد و پس از آن همواره به حفظ محیط‌زیست با توجه به باورهای مسیحی خود باور داشت. او در سال‌های منتهی به جنگ جهانی دوم می‌گفت که عشق و دعا می‌تواند موثرتر از بمب عمل کند. با فرستادن نخستین ماهواره روسی به فضا در سال 1957، مک‌کانل خواهان همکاری‌های صلح‌طلبانه برای کشف فضا در سطح بین‌المللی شد.
]]>
Mon, 25 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[گام‌های تجاری به سوی مشروطه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809715 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3809715-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
پس از قتل نادرشاه در سال ۱۷۴۷م، کریم‌خان زند به حکومت رسید و شیراز را مرکز حکمرانی خود قرار داد. وی در ابتدای حکومت خود توجه بسیاری به توسعه بازرگانی خارجی نشان داد و همین تمایل موجب شد تا کمپانی انگلیسی «هند شرقی» در استفاده از شرایط جدیدی که در نتیجه تغییر حکومت در ایران به وجود آمده بود، تعجیل کند. این شرکت به خاطر اوضاع متشنج بندرعباس، محل جدیدی برای تاسیس مقر اصلی بازرگانی خود جست‌وجو کرد که پس از مطالعه دقیق سواحل تصمیم گرفت مقر جدید خود را به بوشهر انتقال دهد.
]]>
Sun, 24 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[نخستین گام‌های مدرن‌سازی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808903 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808903-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
نخستین اقدام اصلاحی امیرکبیر در حوزه اقتصاد را باید برقراری تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها و رفع کسری بودجه دولت دانست. امیرکبیر این تعادل را از طریق کاهش هزینه‌‌‌های عمومی دولت و به‌خصوص هزینه‌های دربار، کاهش مستمری شاهزادگان و شاه و اطرافیان او از یک‌سو و وصول کامل مالیات از حکام ولایات و خوانین محلی از سوی دیگر برقرار کرد.
]]>
Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[هزینه‌ها و شیوه تدریس در دارالفنون]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808901 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808901-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
لرد کرزن، نایب‌السلطنه بریتانیا در هند که در سال‌های پایانی سلطنت ناصرالدین‌شاه به تهران آمده بود، درباره زمان تعطیلی مدرسه دارالفنون چنین می‌‌‌نویسد: «در عید نوروز مدرسه ۱۷روز بسته است. در ماه رمضان ۳۲روز، در محرم ۱۵روز و در تابستان ۶۰روز. به این ترتیب مدرسه 6ماه بیشتر برای تحصیل آمادگی ندارد.
]]>
Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[لیدیا ماریا چایلد، فعال ضد برده‌داری]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808900 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808900-%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
لیدیا ماریا چایلد (Lydia Maria Child) فعال ضد برده‌داری، حقوق زنان و حقوق بومیان آمریکا، نویسنده، روزنامه‌نگار و از مخالفان توسعه‌طلبی آمریکا بود. او در فوریه 1802 در مدفورد ماساچوست به دنیا آمد.
]]>
Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[هانا میچل، فعال حقوق زنان]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808899 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808899-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%86%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
هانا میچل، از زنان سرشناس منچستر بود. او که در یک خانواده فقیر کشاورز به دنیا آمده بود، در جوانی خانه را ترک کرد تا به‌عنوان یک خیاط زنانه‌ در بولتون کار کند، اما در آنجا با جنبش اجتماعی زنان آشنا شد و به اتحادیه سیاسی و اجتماعی زنان (WSPU) پیوست. وی پس از جنگ جهانی اول به عضویت شورای شهر منچستر درآمد.
]]>
Wed, 20 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[تاثیرپذیری امیرکبیر از اصلاحات عثمانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808523 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808523-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
امیرکبیر در نخستین سفر خود به روسیه از نزدیک با دستاوردهای تمدنی روس‌ها آشنا شد. وی و دیگر اعضای هیات ایرانی در مدت‌زمانی که در تفلیس، مسکو و پترزبورگ بودند، از مدارس جدید، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات فنی و علمی روسیه دیدن کردند. در آن هنگام از این‌گونه مراکز در ایران خبری نبود و امیرکبیر با توجه به داشتن روحیه وطن‌دوستی، همچون برخی دیگر از اعضای هیات، بسیار افسوس خورد و تصمیم گرفت این مراکز را در ایران تاسیس کند.
]]>
Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[دره خرسون، دیگر خرس ندارد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808522 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808522-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
دره خرسون، گردنه‌‌‌ پازنون، تنگ شیر‌‌‌کشی، چاه کفتر‌‌‌پرون و تل بزان، نام‌‌‌های مناطق مختلف کوه‌ها و ‌‌‌تپه‌‌‌های خوزستان و مناطق همجوار در کوهپایه‌‌‌های زاگرس مرکزی بودند؛ نام‌‌‌هایی که ساکنان بومی در سال‌های قبل از حضور صنعت نفت و به‌‌‌واسطه دیده‌‌‌ها یا شنیده‌‌‌های خود به این مناطق داده بودند و اشاراتی به حضور خرس، پازن (بزکوهی)، شیر، کبوتر چاهی و... در مناطق بکر زاگرس داشتند.
]]>
Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[اشفق‌الله ‌خان، فعال ضد استعمار انگلیس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808521 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808521-%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
اشفق‌الله‌ خان (Ashfaqulla Khan) فعال ضد استعمار در جنبش استقلال هندوستان و از موسسان «مجمع جمهوری‌خواهان سوسیالیست هند» بود. وی 22 اکتبر 1900 در شاه جهانپور هند در یک خانواده مسلمان پاتان (پشتو) از قبیله خیبر به دنیا آمد. در سال 1920 مهاتما گاندی، جنبش عدم‌همکاری خود را در راستای مخالفت با حاکمیت بریتانیا در هند آغاز کرد، اما پس از واقعه چائوری چائورا -که طی آن تعدادی از اروپاییان کشته شدند- گاندی از فراخوانی برای این جنبش دست کشید.
]]>
Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[دستاوردهای صدارت سه‌ساله امیرکبیر]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808291 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808291-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
فتحعلی‌‌‌شاه قاجار در سال ۱۷۹۷ به سلطنت رسید که او را می‌توان اولین شاه دوران جدید ایران دانست. در دوران سلطنت او شکست در دو جنگ با روسیه به دو پیمان گلستان (سال ۱۸۱۳) و ترکمنچای (سال ۱۸۲۸) منجر شد که این دو شکست بیدارباشی برای ایران بود.
]]>
Mon, 18 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[کین موریسون، رئیس خرده‌فروشی موریسونس]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808290 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808290-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B3
سر کین موریسون، بازرگان انگلیسی و رئیس سابق شرکت خرده‌فروشی بریتانیایی موریسونس، چهارمین سوپرمارکت بزرگ بریتانیا بود. پدرش ویلیام موریسون، موسس این شرکت بود. او 20 اکتبر 1931 در بردفورد به دنیا آمد. والدینش صاحب یک فروشگاه زنجیره‌ای کوچک بودند که در 1899 تاسیس شده بود. کین موریسون از همان هنگام که در مدرسه گرامر بردفورد درس می‌خواند، مشغول کسب و کار خانوادگی خود شد.
]]>
Mon, 18 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[لارنس دیل، موسس شرکت هواپیمایی بل]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3808289 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3808289-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%84
لارنس دیل بل (Lawrence Dale Bell) صنعتگر آمریکایی و موسس شرکت هواپیمایی بل بود. بل در 5 آوریل 1894 در منتون ایندیانا به دنیا آمد و تا 1907 در آنجا به سر برد، اما در این سال همراه با خانواده راهی سانتامونیکا در کالیفرنیا شد. او در سال 1912 به عنوان مکانیک به برادرش، گراور پیوست که به عنوان خلبان با شرکت لینکلن بیچی همکاری می‌کرد. یک سال بعد، گراور بل در یک سانحه هوایی کشته شد و لارنس با خود عهد بست که از صنعت هوایی کناره گیرد، با این همه، به اصرار و تشویق دوستانش شروع به همکاری با شرکت گلن ال.مارتین کرد.
]]>
Mon, 18 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[تضاد و همکاری در روابط ایران و عثمانی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3807994 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3807994-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
ایران و ترکیه، دو بازیگر مهم منطقه‌‌‌ای، با نقش‌‌‌ها و درجه تاثیرگذاری متفاوت، اما مکمل یکدیگر در منطقه خاورمیانه‌‌‌اند که بر پایه‌‌‌های قدرت و نفوذ آنها در منطقه افزوده شده است. البته روابط ایران و ترکیه همراه با تغییرات دوران معاصر در جغرافیای سیاسی خاورمیانه، دستخوش تحولات زیادی شده است. این روابط تا حد زیادی از مذهب شیعه و سنی در دو سوی مرز، روابط ترکیه با اسرائیل، مساله کردها و روابط دو کشور با شوروی سابق و اروپا در گذر زمان تاثیر پذیرفته است. یکی از موضوعات مهم مرتبط با منطقه خاورمیانه در یک‌دهه اخیر، رویکرد منطقه‌ای ترکیه و معماری جدید در سیاست خارجی آن است که گاهی از آن با عنوان سیاست «نگاه به شرق» یاد می‌شود.
]]>
Sun, 17 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[عوامل تاثیرگذار بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهور ی آذربایجان از سال 1992 تا 2016]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3807993 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3807993-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7
بـر اسـاس رویکـرد واقع‌گرایی تدافعی، کشـورها از ترس کشـور رقیب یا دشمنشـان بـه ایجـاد موازنـه تهدید علیه آن کشـور دسـت می‌زنند. از این‌رو، ارمنسـتان که در طـول دهـه ۱۹۹۰ حاکمیـت ملـی و سـرزمینی‌اش از طرف جمهوری آذربایجـان و ترکیـه در خطـر بـود، تـلاش کـرد بـا نزدیکـی بـه جمهوری اسلامی ایـران در رقابت با جمهوری آذربایجـان موازنـه‌ ایجـاد کنـد. بنابرایـن یکـی از عواملـی کـه همیشـه بـر روابط سیاسـی ایـران و جمهوری آذربایجـان تاثیر منفی گذاشته، روابـط خـوب و حسـنه ایـران بـا ارمنسـتان بـوده اسـت.
]]>
Sun, 17 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[دنی اوینس، موسس رستوران‌های زنجیره‌ای کرکر برل]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3807992 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3807992-%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84
روح اله حاتمی: ‌دنی وود اوینس (Danny Wood Evins)، کارآفرین آمریکایی و از موسسان شرکت رستوران‌های زنجیره‌ای کرکر برل بود. اوینس 11 اکتبر 1935 در اسمیتویل تنسی به دنیا آمد. او از آکادمی نظامی کستل هایتس در شهر لبنان تنسی فارغ‌التحصیل شد و پس از آن به ارتش آمریکا پیوست و در رسته مهندسی در کره خدمت کرد. وی بعدتر برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه آبرن شد.
]]>
Sun, 17 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[برخورد هواپیما و خودرو در جاده اهواز – مسجدسلیمان]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3807990 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3807990-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
فاطمه ترک‌چی:‌در آبان 1340، هواپیمای تک‌‌‌موتوره «ای.تی.آی.ام» متعلق به «باشگاه هواپیمایی کشوری» که خلبان آن «سیدیان چوبی» بود و از آبادان پرواز می‌‌‌‌کرد و حامل بسته‌‌‌های پستی بود، به دلیل گم‌‌‌کردن راه فرودگاه، به‌اجبار در جاده اهواز-مسجدسلیمان فرود آمد و با یک خودروی سواری برخورد کرد. در پی این سانحه، به هواپیما و خودرو آسیب شدیدی وارد شد؛ «دو پره از پروانه موتور هواپیما شکست و قسمتی از خودرو نیز متلاشی شد.» این اتفاق، آن‌‌‌قدر قابل‌توجه بود که «روزنامه اطلاعات»، گزارش آن را در صفحه نخست روز 10 آبان 1340 درج کرد. در خبر مذکور با تیتر «هواپیمایی با اتومبیل تصادف کرد»، به عجیب بودن حادثه رخ‌داده اشاره و آورده شد؛ خلبان هواپیما که برای اولین بار به سمت مسجدسلیمان پرواز می‌کرد، به دلیل آشنا نبودن با مسیر هوایی راه را گم می‌کند و مجبور به فرود در جاده آسفالت مسجدسلیمان-اهواز می‌شود.
]]>
Sun, 17 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[دیپلماسی در میانه دو جنگ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3807568 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3807568-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF
بعد از پیمان گلستان، دولت ایران که از شرایط پیش‌آمده رضایت چندانی نداشت ابوالحسن‌خان ایلچی را به عنوان سفیر به روسیه اعزام کرد تا بتواند روس‌ها را به بازگرداندن برخی از مناطق تصرف شده راضی کند. در واقع او به دنبال آن بود که ضمن بستن قراردادی جدید، روس‌‌‌ها را به بازپس‌دادن تمامی یا بخشی از مناطق تصرف شده در برابر پرداخت خسارت جنگ مجبور کند.
]]>
Sat, 16 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[توسعه تجارت، پسرفت تولید]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3807566 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3807566-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
در دوره قاجار مناسبات ایران با دولت‌های خارجی با برخورد نظامی آغاز شد. ابتدا روابط، ماهیت نظامی داشت و در این راستا روسیه تزاری بعد از دو مرحله پیروزی، با معاهده‌های گلستان و ترکمنچای به قلمرو ایران نفوذ کرد و با گنجاندن مواد تجاری در این عهدنامه‌ها، زمینه را برای تسلط اقتصادی خود فراهم آورد. خروج مواد خامی همچون ابریشم و ورود کالا به ایران، تراز بازرگانی روسیه را تا اوایل قرن 20م سه‌برابر افزایش داد. در ادامه، عصر امپریالیسم امتیازی پیش آمد و در کنار خارجیان، تعداد زیادی از گروه‌های داخلی نیز به فعالیت پرداختند؛ بنابراین تجارت خارجی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشورمان پیدا کرد.
]]>
Sat, 16 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[تجارت سودآور ارامنه در ایران عهد صفوی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3807285 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3807285-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
در دوره صفویه، با توجه به کوچاندن و استقرار ارمنیان در ایران از سوی شاه عباس و اوضاع جدید ارمنیان، دو امر در بررسی وضع کشور قابل‌توجه بود: «بهبود و اصلاح تجارت داخلی و نقش و سهم ارمنیان، شکوفایی حمل‌ونقل تجاری متکی بر امکانات رفاهی و تسهیلات تجار و امنیت راه‌ها. البته، یقین نیست که اصلاح همه امور تجارت را به شاه عباس، نسبت بدهیم بلکه گمان می‌رود که علاقه و توجه او موجب شکوفایی و رشد امور عمومی در سراسر ایران شده بود.»
]]>
Fri, 15 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[یوجنیو مندوزا، غول تجارت ونزوئلا]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3807284 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3807284-%DB%8C%D9%88%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
یوجنیو مندوزا گویتیکوا (Eugenio Mendoza Goiticoa) غول تجارت ونزوئلایی بود که در مدرنیزاسیون ونزوئلا در قرن بیستم نقش بسزایی ایفا کرد. او 13 نوامبر 1906 در کاراکاس به دنیا آمد. پدرش یوجنیو مندوزا کوبنا نوه نخستین رئیس‌جمهور ونزوئلا کریستوبال مندوزا بود و مادرش لویزا گویتیکوا، نتیجه خواهر سیمون بولیوار به شمار می‌رفت.
]]>
Fri, 15 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[کارل لیندنر جونیور، بازرگان ثروتمند]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3807281 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3807281-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF
کارل هنری لیندنر جونیور (Carl Henry Lindner Jr) بازرگان آمریکایی، از خانواده سرشناس لیندنر و یکی از ثروتمندترین افراد جهان بود. مجله فوربس در سال 2006 وی را با ثروت تخمینی 3/ 2‌میلیارد دلار در فهرست ثروتمندان جهان، در رتبه 133 جای داد. وی در 22 آوریل 1919 در سین‌سیناتی اوهایو به دنیا آمد و پس از آن که در دوران رکود بزرگ در 14سالگی ترک تحصیل کرد، همراه با برادرش به گسترش کسب و کار خانوادگی خود که در زمینه لبنیات بود، کمک کرد.
]]>
Fri, 15 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[ چندگانگی و چندپارگی تجددطلبی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3806865 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3806865-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C
تاکنون درباره زمینه‌های تاریخی و اجتماعی شکل‌گیری پاویون‌های ایران در نمایشگاه‌های جهانی تحقیق جدی صورت نگرفته، با این حال، در باب پاویون‌های دوره قاجار به صورت جسته و گریخته مطالبی نگاشته شده است. نزدیک‌ترین تحقیق در این زمینه، کتاب «نمایش شرقی» (۱۹۹۲) نوشته زینیپ جلیک است که وی در این پژوهش، به بررسی مساله شرق‌شناسی و حضور پاویون‌های کشورهای اسلامی، از جمله سه پاویون ایرانی پرداخته است. نظر او در این تحقیق بیشتر تاثیر شرق‌شناسی بر هویت کشورهای شرق، به‌ویژه عثمانی و مصر، بوده است. بانی مسعود در کتاب خود با عنوان «معماری معاصر ایران» فصلی را به خاطرات ناصرالدین‌شاه از حضور در نمایشگاه‌های جهانی، اختصاص داده و ندا اکبری در کتاب «جهان در پوست معماری» به معرفی چند پاویون ایران در عصر قاجار پرداخته است. با این حال، در هیچ یک از این تحقیقات به نقش زمینه‌های تاریخی و اجتماعی در شکل‌گیری این آثار و جایگاه و میرانشان در تاریخ معماری مدرن ایران پرداخته نشده است.
]]>
Wed, 13 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[ارتباط ذهن‌ها، خلق آینده]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3806864 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3806864-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
دنیای اقتصاد: ‌اکسپوی ۲۰۲۱ از ششم مهرماه سال‌جاری با شعار «ارتباط ذهن‌‌ها، خلق آینده» در دبی آغاز شده و به مدت ۶ماه ادامه خواهد داشت. لوگوی رسمی اکسپوی ۲۰۲1 دبی از حلقه‌ای طلایی الهام گرفته شده که در منطقه باستانی ساروق‌الحدید کشف شده و نماد و سمبل ارتباط بین دنیای شرق و غرب است و شهر دبی نماینده آن محسوب می‌شود.
]]>
Wed, 13 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[یادمان]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3806863 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3806863-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
]]>
Wed, 13 Oct 2021 20:30:00 +0000
<![CDATA[خاطرات تاجر اصفهانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3806861 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3806861-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
دنیای‌اقتصاد: کتاب «از طبابت تا تجارت» خاطرات یک تاجر اصفهانی به نام «میرزا عبدالجواد اخوت» است که مسائل اجتماعی و سیاسی اواخر سال‌های ۱۳۲۰ تا ابتدای ۱۳۳۰ خورشیدی را روایت می‌کند.
]]>
Wed, 13 Oct 2021 20:30:00 +0000