<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Tue, 28 Jan 2020 04:07:28 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[شکاف میان بخش‌های اجتماعی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619526 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3619526-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
دلایل ناکامی‌های نظام برنامه‌ریزی توسعه را در چه عواملی می‌توان جست‌وجو کرد؟ در اینجا ما بر دو دسته محدودیت‌های عملیاتی و ساختاری در کشور تاکید می‌کنیم. به بیان روشن‌تر، دلایل مساله را در مثلث دولت، توسعه (عمران) و برنامه‌ریزی جست‌وجو می‌کنیم. ما ضمن تاکید بر تعامل دولت و نظام برنامه‌ریزی، عوامل مربوطه را در نگرش و اعتقاد به کارآیی سامان برنامه‌ریزی از سوی اصحاب قدرت، نحوه استفاده از قابلیت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های ملی، اتکای شدید برنامه‌ها به قیمت و بازار نفت و عدم تشخیص و تعریف جایگاه دقیق سازمان برنامه و بودجه در سامان تشکیلاتی کشور کنکاش می‌کنیم. ابتدا از نگرش دولت به توسعه آغاز می‌کنیم.
]]>
Sat, 25 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[شکست الگوی توسعه در دوران پهلوی دوم ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619525 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3619525-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85 تا یک دهه پس از کودتای 1332 شاه درصدد تثبیت قدرت خود بود. در ادامه، حکومت پهلوی متکی به برنامه‌های پیشنهادی خارجی، تاسیس نهادهای جدید در عرصه توسعه و برنامه‌ریزی، درآمدهای کلان نفتی و واردات فراوان، برنامه‌های توسعه را طرح‌ریزی کرد. وجه غالب این برنامه‌ها، توجه و تمرکز بر رشد اقتصادی بود. در این برنامه‌ها، عرصه فرهنگ بومی و جنبه‌های سیاسی، مورد غفلت قرار گرفته بود. ]]> Sat, 25 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[همه‌پرسی انقلاب سفید]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619524 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3619524-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
در تاریخ 6 بهمن ماه 1341 همه‌پرسی سراسری مربوط به اصلاحات ارضی اجرا شد. 5 میلیون و589 هزار و 711 نفر برای انقلاب سفید و 521 هزار و 108 نفر علیه انقلاب سفید، آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. در این انتخابات برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندوق‌های رای رفتند و اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد.
]]>
Sat, 25 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[اسناد تقلب‌های انتخاباتی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619523 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3619523-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای‌ اسلامی از خریداری چهار مجموعه سند پارلمانی خبر داد و افزود: روند خرید اسناد در کتابخانه مجلس با همکاری مدیریت فراهم‌آوری و مدیریت مرکز اسناد انجام می‌شود و مجموعه‌ سندهایی که از خارج کتابخانه برای فروش ارائه می‌شود، با حضور کارگروه این بخش قیمت‌گذاری و درصورت هماهنگی با سیاست‌های کتابخانه مجلس خریداری می‌شوند. به گفته ططری، این چهار مجموعه از بین 9 مجموعه ارائه‌شده در یک ماه گذشته به کتابخانه مجلس بود که طی یک جلسه آنها را انتخاب و خریداری کردیم. ]]> Sat, 25 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[نظام مالیاتی ایران در دوره قاجار]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619522 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3619522-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
در دوره قاجار، نظام مالیاتی ایران به‌دست مستوفیان اداره می‌شد و ساختار ساده‌ای داشت؛ به این‌گونه که برای هر ایالتی، مستوفی در مرکز دارالخلافه به تنظیم دفاتر مالیاتی (جزوجمع) مشغول بود.
]]>
Sat, 25 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[گفته‌ها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619521 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3619521-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7 اگرچه منحنی انحطاط ایران در دوره ناصری به پایان رسیده بود، اما با این همه، این انحطاط همه‌سویه موجب فروپاشی یا فروریزی کامل از درون نمی‌شد. مهم‌ترین مرده‌ریگ (میراث) عصر قاجاران تبدیل شدن ایران به کشوری مستعمره یا دست‌کم کشوری بود که در عمل به دو منطقه نفوذ دو همسایه شمالی و جنوبی تبدیل شده بود. ]]> Sat, 25 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[مشروطه نظام بودجه را دگرگون کرد ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3618238 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3618238-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اشاره: اسد‌الله عبدلی آشتیانی، نویسنده کتابچه «نخستین بودجه حقوق و مستمریات مجلس شورای ملی (قوی‌ئیل 1286 خورشیدی)» است. او در این کتاب به نخستین اقدامات در زمینه تدوین و تنظیم بودجه در ایران پرداخته است. روابط عمومی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس گفت‌وگویی با این محقق و سندپژوه انجام داده است که در اینجا بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
]]>
Tue, 21 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[مجلس اصلاح شود دولتِ خوب می‌آورد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3618236 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3618236-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
اشاره: آنچه از نظرتان می‌گذرد بخش‌هایی از نطق دو تن از نمایندگان شاخص مجلس چهاردهم در روز چهارشنبه 27دی 1323 است.
]]>
Tue, 21 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[زادروز عالیخانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3618235 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3618235-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
علینقی عالیخانی، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دهه 1340، ۱ بهمن ۱۳۰۷ به دنیا آمد. عالیخانی در فوریه ۱۹۵۰ برای ادامه تحصیل رهسپار فرانسه شد و در دانشگاه پاریس، نخست در رشته حقوق بین‌الملل عمومی، مدرک دیپلم مطالعات عالی و سپس در رشته اقتصاد، دکترا گرفت. در بهمن ۱۳۴۱ ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی بود و دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با ناتوانی در برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات، بین خود، دچار اختلاف جدی در زمینه حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند. به همین دلیل با تصمیم مشترک محمدرضا پهلوی و نخست‌وزیر اسدالله علم، این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد.
]]>
Tue, 21 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[دلایل مخالفت با میلسپو]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3618234 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3618234-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%BE%D9%88
با آغـاز دوره جنـگ سـرد، گـروه چـپ‌گرا در ایـران به‌صورت سازش‌ناپذیری بـا تمـام مستشـاران خـارجی مخالفت کرد. همچنین حضور مستشاران خارجی برای اصلاح وضعیت ایران، با اصول ناسیونالیستی کـه در آن هنگام رو به گسترش بـود و بعـدها در دولت مصـدق تجلـی یافت، در تناقض اساسی قرار داشت.
]]>
Tue, 21 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[زمینه‌های سقوط بزرگ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3617071 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3617071-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
در اوایل دهه 40 هنگامی که افرادی از تبار خود شاه بر سر کار آمدند، طرح غیرملی کردن انحصارات دولتی به نفع بخش‌خصوصی هنوز در دستور کار قرار داشت، آنها از این امر به‌عنوان «واگذاری کار مردم به مردم» یا به قول خلیل ملکی «واگذاری کار مردم به نامردم» یاد می‌کردند.
]]>
Sat, 18 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[برنامه‌های جاه‌طلبانه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3617070 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3617070-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87 علی‌اکبر داور سال‌های قبل از تصدی‌گری وزارت مالیه، در مقام وزیر عدلیه اصلاحات عمیق، گسترده و شجاعانه‌ای در مجموعه قوانین و دستگاه عدلیه (قضایی) ایجاد کرده بود که برای پیشرفت عمومی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی اهمیت درجه اول داشت.]]> Sat, 18 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[قانون دفع آفات حیوانی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3617069 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3617069-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
«قانون دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی» اولین قانون مربوط به دامپزشکی ایران، است که در جلسه مورخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۰۳ش مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
]]>
Sat, 18 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[جدال بر سر سرمایه خارجی و نقش دولت]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3617067 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3617067-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
در مورد سرمایه لازم برای احداث راه‌آهن و نحوه تامین آن نیز در میان هواداران راه‌آهن توافق نظر حاصل نبود. آنها احداث راه‌آهن را گاه بـا سـرمایه داخلـی، گـاه بـا سرمایه خارجی و گاه نیز با تشکیل کمپانی ممکن تصور می‌کردند و راهکارهای متفاوت و متناقضی را ارائه می‌دادند. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله بدگمانی دولـت بـه کمپانی‌های خارجی را بی‌مورد می‌دانست و توصیه می‌کرد دولت ایـران احـداث راه‌آهـن، اسـتخراج معـادن، تاسیس بانک و سایر کارهای عام‌المنفعه را به کمپانی‌های خارجی واگذار کند (رساله‌های میرزا ملکم‌خـان ناظم‌الدولــه، 1381:192) میــرزا یوســف‌خــان مستشارالدوله به‌رغم تاکید به سرمایه‌گذاری داخلی در طرح‌های «راه‌آهن ناصری قم» و «راه‌آهن مشهد» از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کرد. او در مقاله‌ای در روزنامه اختر می‌نویسـد: «در ایران راه‌آهن ساختن بدون کمپـانی خارجـه محـال و ممتنع بلکه خبط و خطاست و دولتی که به این کارهـا اقدام کند در نهایت متضرر می‌شود.
]]>
Sat, 18 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[برنامه‌ریزی تخیلی!]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3617065 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3617065-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C
از برنامه‌های غیرحصولی و خیالی دولت‌ها این بود که در سال 1980 کل تولید فولاد ایران را به 15 میلیون تن برساند. صرف‌نظر از اینکه به طریقی که دولت‌ها در گذشته عمل کرده‌اند حصول به این هدف خیالی عملی نیست، ولی اگر حتی کارها طبق برنامه پیش‌بینی‌شده جلو برود، ظرفیت عملی کارخانه‌های فولادسازی، اعم از خصوصی و دولتی به 10 ‌میلیون تن در سال 1988 خواهد رسید که فقط تکافوی مصرف داخلی را می‌کند! درصورتی ‌که رشد تولید فولاد ژاپن در سال 1977 تنها 8 میلیون تن در یک سال بوده است و برزیل بیش از 10 برابر کل تولید ما تولید داشته است!
]]>
Sat, 18 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[برنامه‌های جاه‌طلبانه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3615637 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3615637-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
اشاره: دکتر موسی غنی‌نژاد در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» ضمن بررسی وضعیت اقتصادی ایران از دوران مشروطه تا مقطع انقلاب اسلامی، چگونگی شکل‌گیری اقتصاد دولتی و به حاشیه راندن بخش‌خصوصی را شرح داده است. در اینجا پاره‌ای از فصل چهارم این کتاب را می‌خوانید:
]]>
Tue, 14 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[دکترین اقتصادی رضاخان تحت‌تاثیر اندیشه‌های فریدریش لیست]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3615636 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3615636-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
بخش بزرگی از سیاست‌های اقتصادی در دوران پهلوی اول، تحت‌تاثیر اندیشه‌های «فریدریش لیست»، اقتصاددان کلاسیک آلمانی بوده است. این اقتصاددان آلمانی، با نظریات «آدام اسمیت»، اقتصاددان اسکاتلندی به‌شدت مخالف و معتقد است که نباید به اقتصاد به‌صورتی جهانی و آزاد نگاه کرد، بلکه هر کشور باید براساس شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، یک طرح اقتصادی ملی و متمرکز را تدوین کند. رضاشاه و مشاوران او از همان ابتدای دوران حکومت، آموزه‌های لیست را مدنظر قرار دادند و تلاش کردند تا به اصطلاح «دکترین اقتصاد ملی» لیست را در ایران پیاده‌سازی کنند. اولین سخنرانی رضاشاه در مجلس شورای ملی، مشخصه‌های رویکرد اقتصادی لیست را در خود دارد و بعدها 9 بند از 18بندی که «مستوفی‌الممالک» نخست‌وزیر دوران رضاشاه پیشنهاد می‌دهد، به‌صورت جدی تحت‌تاثیر اندیشه‌های لیست است.
]]>
Tue, 14 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[اهمیت راه‌آهن از نگاه کاشف‌السلطنه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3615635 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3615635-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
اندیشمندان هوادار احداث راه‌آهن فواید زیادی برای آن بر می‌شمردند و راه‌آهن را برای رونق کشاورزی، صنعت، تجارت، مسافرت و نیز انجام امورات دولتی، لازم و ضروری می‌شمردند. به اعتقاد آنها بـا وجـود راه‌آهن، کشـاورزان می‌توانسـتند ادوات لازم بـرای تولید بیشتر در حوزه کشاورزی را به آسانی به‌دست آورند و مازاد تولیدات خود را در بازارهای مصرف جهانی ارائه نمایند (اختـر، 1296ه.ق) همچنین تصور می‌کردند احداث راه‌آهن در قسمت‌های مختلف ایران کشت محصولاتی نظیر نیل، قهوه، نیشکر، پنبه و تنباکو را رونقی دوبـاره می‌بخشـد و باعث احیای آنها در نقاطی می‌شود که از بین رفته و معدوم شده‌اند.
]]>
Tue, 14 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[تاثیر نظریه اقتصاد ملی فریدریش لیست بر تصمیمات رضاخان]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3615634 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3615634-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
فریدریش لیست از معروف‌ترین اقتصاددانان ملی‌گرای آلمانی است که از او به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران «مکتب ملی‌گرایی» نام برده شده است. او در سال 1789 متولد شد و در سال 1846 از دنیا رفت. لیست در ابتدای کار، به خدمت دولت و سپس به تدریس پرداخت و زمانی نیز به نمایندگی مجلس ورتمبرگ آلمان برگزیده شد.
]]>
Tue, 14 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[دولت مستاصل!]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3614565 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3614565-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B5%D9%84
از مشروطه و وقایع مربوط به آن تا انقلاب ۵۷ حدود ۷۲ سال فاصله است: تقریبا چهار نسل بین این دو انقلاب فاصله انداخته‌اند. تقریبا به اندازه چهار نسل ابعاد، آرمان‌ها و خواسته‌های این دو انقلاب از همدیگر فاصله گرفته‌اند.
]]>
Sat, 11 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[مسائل لغو تیول‌داری ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3614564 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3614564-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C برخی همچون تقی‌زاده، مجلس اول مشروطه را به علت برخی اقدامات اساسی «مجلسی انقلابی» توصیف کرده‌اند؛ اما چنین به نظر می‌رسد که مجلس در برخورد با مسائل و مشکلات دهقانان، غیرانقلابی عمل کرد و موضوع نسخ قاعده تیول نیز از آنجا که حاصلی برای دهقانان نداشت جای بحث و بررسی دارد.نابسامانی اوضاع مالی و قروض و کسری بودجه دولت باعث توجه مجلس به تنظیم امور مالی شد. بحث تفاوت عملکرد و تیول و تسعیر، از جمله مسائلی بود که مجلس در دستور کار خود قرار داد. مساله تفاوت عمل که کمیسیون مالی مامور ارائه راه حلی برای آن بود، در صحن علنی مجلس مطرح شد. وثوق‌الدوله حاصل مذاکرات کمیسیون را چنین بیان می‌کند که تفاوت عملی که حکام می‌گرفتند از این پس، با اصل مالیات جمع و به دولت پرداخت می‌شود. ]]> Sat, 11 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[جمال‌زاده و وصف زندگی اقتصادی مردم در دوران مشروطه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3614563 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3614563-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
محمدعلی جمال‌زاده، نویسنده و محقق بزرگ معاصر 23 دی ماه 1270 در اصفهان به‌دنیا آمد و ۱۷ آبان ۱۳۷۶ در ژنو درگذشت. او صاحب آثار متعدد تالیفی و ترجمه‌ای در زمینه‌های مختلف است. «گنج شایگان» یکی از آثار قابل‌توجه جمالزاده است.
]]>
Sat, 11 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[میلسپو و تغییر سامانه اداری و مالی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3614562 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3614562-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%BE%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C نیروهای متفق (شوروی و انگلیس) برای کنترل کامل بر راه‌های ارسالی مواد و تجهیزات جنگی به شوروی و جلوگیری از شورش ایلات و عشایر به تداوم حضور نیروهای خود در ایران ادامه دادند و این مساله باعث آشفتگی اوضاع اقتصادی، ناامنی و تورم شد. با ورود میلسپو (9 بهمن 1321) به ایران، وزارت دارایی در بخش اداری حجیم و ناکارآمد بود.]]> Sat, 11 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[قرارداد انحصاری میلسپو]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3614561 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3614561-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%BE%D9%88 براساس متن لایحه اختیارات، میلسپو اختیارات اقتصادی فراوان کسب کرد و امور مربوط به تحصیل اجناس غیرخوارباری و کلیه موادخام و مصنوعات و وارد و صادرکردن اجناس مذکور و شیوه حمل و نقل و انبار کردن و توزیع آنها تحت اداره او درآمد و همچنین حق وضع قوانین و مقررات که مخالف با قانون‌اساسی و مصالح کشور بود، به او واگذار شد که به‌زودی در معرض اعتراض برخی نمایندگان و مطبوعات قرار گرفت. این ماده از قانون عملا به مقام غیرمسوول خارجی وظیفه قانون‌گذاری می‌داد بدون اینکه در مقابل این اختیارات وظیفه پاسخگویی داشته باشد.]]> Sat, 11 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[بازاندیشی عقل معاش]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3612948 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3612948-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4
گفتمان تجددگرایی که از‌ آن با تعابیر دیگری نظیر «غرب‌گرایی» (Westernization)، «نوگرایی»، «انطباق‌گرایی»، «مدافعین مدرنیته»، «غربزدگی» و «تجدیدنظرطلبی» (Revisionism) یاد می‌شود (ر.ک: حائری 1364؛ قیصری 1383؛ موثقی 1380؛ آدمیت 1340) یکی از گفتمان‌های اصلی ظهور یافته در فرآیند انقلاب مشروطیت است.
]]>
Tue, 07 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[مناقشه بودجه‌ای میلسپو با رضاخان ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3612947 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3612947-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%BE%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86 در تاریخ 20 سپتامبر 1924، میلسپو دو نامه برای آلن دبلیو دالس، رئیس بخش امور خاور نزدیک وزارت امورخارجه آمریکا، نوشت که یکی از آنها یک گزارش محرمانه 15 صفحه‌ای درباره وضعیت ایران و مشکلات هیات مالی آمریکایی بود. سه صفحه اول این سند که در نوشتن آن از سربرگ رسمی وزارت مالیه استفاده شده است درباره روابط سفارت آمریکا با هیات مستشاران مالی است. بقیه نامه درباره اقدامات رضاخان و شرایط اقتصادی ایران است. گزیده‌ای از این سند طولانی را در اینجا خواهیم آورد. در سال 1924، رضاخان مشغول انتقال مبالغ هنگفتی پول به بانک‌های خارجی بود.میلسپو همچنین از قتل فجیع یکی از حسابدارهای وزارت جنگ خبر می‌دهد که اطلاعاتی در اختیار مدرس و هیات مالی آمریکایی قرار داده بود.رئیس‌الوزراء، وزیر جنگ و سردارسپه که در این گزارش به آنها اشاره شده است، همگی رضاخان هستند: عملا همه گرفتاری‌های هیات آمریکایی به رابطه‌شان با رئیس‌الوزرای فعلی مربوط می‌شود. ]]> Tue, 07 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[فروش خالصجات دولتی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3612946 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3612946-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
آنچه از نظرتان می‌گذرد متن سخنان دو تن از نمایندگان مجلس شورای ملی در روز پنج‌شنبه چهاردهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۹ است که طی آن به لایحه فروش خالصجات دولتی پرداخته‌اند.
]]>
Tue, 07 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[اندیشه‌های مشروطه محور شیخ اسماعیل محلاتی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3612945 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3612945-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C
آثار و پژوهش‌های موجود درباره شیخ‌اسماعیل محلاتی بیانگر نگرشی عمومی و رویکـرد عمـدتا الهیاتی و کلامی در اندیشه او است. دو مقوله «منفعت عمومی و عـدالت اجتمـاعی» و «استبداد»، محور اصلی پژوهش‌های انجام شده در مورد اندیشه محلاتی محسـوب می‌شود. حسین‌زاده در اثر خود با عنوان «مروری بر حیات و اندیشـه سیاسـی شـیخ‌اسماعیل محلاتی»، با رویکرد دینی نسبت به اندیشه محلاتی، معتقد اسـت، نگـرش محلاتی در مورد زوال و عقب‌افتادگی ملت و مملکت، ریشـه در اسـتیلای سـلطنت خودخواه دارد و از این‌رو مردم باید برای حفظ مـذهب و حـق و حقـوق خـود بـه تاسیس مشروطه سلطنتی مبتنی بر مـذهب دسـت بزننـد.
]]>
Tue, 07 Jan 2020 20:30:00 +0000
<![CDATA[رشت در دوره مشروطه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3612943 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3612943-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87 رابینو که در دوره قاجار به ولایات ساحلی دریای کاسپین(خزر) سفر کرده بود، در یادداشت‌های خود نوشته است شهر رشت که ناحیه مرکزی دشت گیلان است، از سمت شمال به دریای کاسپین و تالاب انزلی، ازسمت غرب به تولم و فومن، از جنوب به شفت و از سمت شرق به رودخانه سفیدرود و کوچصفهان محدود می‌شود. ]]> Tue, 07 Jan 2020 20:30:00 +0000 <![CDATA[ سه هدف مهم مشروطه‌خواهان ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3611744 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3611744-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
دنیای‌اقتصاد-سارا جنگروی: در گفت‌وگو با دکتر محمد رادمرد، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران به تاثیرات فکری چند تن از متفکران آن دوره بر جریان مشروطه‌خواهی پرداخته‌ایم. این استاد دانشگاه معتقد است که تفکرات شخصی چون ملکم‌خان متناقض بوده و او نتوانسته روح مشروطه‌خواهی را به جامعه ایران منتقل کند، ضمن اینکه مشروطه‌خواهان در تحقق هر سه هدف اساسی خود یعنی: نوسازی سیاسی، ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی و تکوین و بهبود وضعیت اقتصادی و زیرساختی کشور شکست خورده‌اند.
]]>
Sat, 04 Jan 2020 20:30:00 +0000