<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Mon, 20 May 2019 14:46:40 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[ضربه مهلک غرب به خاورمیانه ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3527149 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3527149-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
در ۱۶ ماه مه ۱۹۱۶ (برخی از منابع روز ۱۱ ماه مه را ثبت کرده‌اند) دیپلمات انگلیسی مارک سایکس و همتای فرانسوی‌اش فرانسوا ژرژ پیکو، قرارداد تقسیم امپراتوری عثمانی را که شکستش در جنگ جهانی اول محتوم به‌نظر می‌رسید، امضا کردند.
]]>
Sat, 18 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[چگونگی و چرایی ورود تلگراف به ایران ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3527148 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3527148-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
به درستی می‌دانیم که ایجاد خطوط تلگراف و تلگرافخانه در ایران، محصول اثربخشی جامه نوین غرب و حضور استعماری در میان ملل مشرق بود و تلگراف و تلگرافخانه از مهم‌ترین مظاهر جامعه مدرن غرب بود که وارد سرزمین‌های شرقی و مستعمرات آنها شد، چراکه قدرت‌های برتر جهان آن روز که دانش و قدرت دو روی سکه آنها بود، به منظور برتری‌جویی و کسب منابع اقتصادی و سیاسی بیشتر، نیازمند گردآوری اخبار و اطلاعات و انتقال سریع آنها برای تصمیم‌گیری در امور سیاسی و اقتصادی در مستعمرات خود بودند؛ بنابراین تاسیس تلگرافخانه و ایجاد خطوط تلگرافی از نخستین اقداماتی بود که این‌قدرت‌ها درصدد ایجاد آن بودند تا زمینه‌های حضور و نفوذ خود را بهتر و بیشتر فراهم سازند و در مواقع ضروری از این امکانات بهره گیرند.
]]>
Sat, 18 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[ بهره‌برداری از نخستین سد در ایران ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3527146 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3527146-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
29 اردیبهشت 1341 سد سفیدرود به‌عنوان نخستین سد ایران در نزدیکی شهر منجیل افتتاح شد. عملیات ساخت این سد از ۱۳۳۵ آغاز شده بود. ارتفاع این سد از کف رودخانه ۹۲ متر و طول تاج آن ۴۲۵ متر است. سد سفیدرود پنج واحد تولید برق دارد که در مجموع بیش از ۸۷ مگاوات برق تولید می‌کند. قرارداد مطالعات این سد در تاریخ 22/ 11/ 1331 بین بنگاه مستقل آبیاری و مهندسان مشاور اتکو-افر «Etco-Ofer» منعقد شد.
]]>
Sat, 18 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[حمله به پایانه نفتی جزیره خارک]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3527145 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3527145-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
25 اردیبهشت 1367 جنگنده‌های آمریکا و عراق پایانه نفتی جزیره خارک در خلیج‌فارس را بمباران کردند. به گفته رسانه‌های خارجی، به‌دنبال این بمباران میزان صدور نفت آن جزیره از 90درصد کل صادرات نفتی ایران به کمتر از 50 درصد تقلیل یافت. پیش از حمله هوایی به تاسیسات نفتی خارک هم در سال چهارم جنگ (1363) که جنگ در منطقه خلیج‌فارس به‌گونه دیگری رقم می‌خورد، قدرت‌های جهانی برای محاصره نفتی ایران برنامه‌ریزی‌هایی کرده بودند.
]]>
Sat, 18 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[ورود نمایندگان لویی چهاردهم به اصفهان]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3527144 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3527144-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86 پانزدهم مه 1665 هیاتی فرانسوی مرکب از پنج نفر که از سوی لویی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه به منظورعقد قرارداد دوستی با شاه‌عباس دوم به اصفهان فرستاده شده بود وارد این شهر شد. این هیات در آن زمان موفق به امضای قرارداد مورد نظر نشد، سال بعد شاه‌عباس دوم در 35 سالگی درگذشت و چنین قراردادی میان ایران و فرانسه در زمان شاه‌سلطان حسین بسته شد.]]> Sat, 18 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[گفته‌ها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3527143 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3527143-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7 ]]> Sat, 18 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[قشقایی‌ها و نیروی ژاندارمری ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3527141 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3527141-%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C
نیروی ژاندارمری جهت برآورده کردن امیال دولت بریتانیا در جنوب ایران، به‌ویژه برای امنیت جاده بوشهر به شیراز تاسیس شده بود. گسترش فعالیت این نیرو به برخورد ایلخانی قشقایی با آن در سال 1291 ه.ش منجر شد. با این حال استقرار ژاندارمری در ابتدای امر، مخالفت کلانتران طوایف و روسای محلات را نیز به همراه داشت؛ زیرا این امر هم از اقتدار و هم از درآمدهای آنان می‌کاست.
]]>
Sat, 18 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[استفاده از گاز برای روشنایی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3527140 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3527140-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C حاج‌میرزا‌حسین‌خان سپهسالار در سال 1297 با 30 هزار لیره هزینه کارخانه چراغ گازی وارد کرده در خیابان امیرکبیر فعلی که به نام‌های «چراغ برق» و «چراغ گاز» هم نامیده می‌شود، نصب کرد و به کار انداخت. تاریخچه آن بنا به نوشته اعتمادالسلطنه چنین است که «... در سفر دوم فرنگ شاه میل کردند که در تهران ایجاد چراغ گاز شود به سبک فرنگستان، اما از کیسه خود خرج نفرمایید. بنا شد ثلثی از مخارج را سپهسالار بدهد، ثلث دیگر را امین‌الملک، ثلثی هم شاه. امین‌الملک که بیرون منفعت جزئی در پیدا کردن شخصی موسوم به «فابیوس فوآتال» خود را کنار کشید. شاه بیست و چهار هزار تومان، سپهسالار به گفته خود 70 هزار تومان به دفعات مختلف، فابیوس هم وعده روشن کردن چراغ مذکور را دادند و از عهده بر نیامد. بالاخره تاکیدات شد، بلکه تهدیدات، تا روز افتتاح شنبه یازدهم مقرر شد. ]]> Sat, 18 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[یک دزد می‌رفت و یک دزد دیگر می‌‌آمد!]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3525744 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3525744-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B2%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF
اشاره، تاج‌الملوک همسر دوم رضاشاه در خاطراتش گوشه‌هایی از وضعیت حکمرانی او را برملا می‌کند. این خاطرات اسنادی زنده از یک دوران مرده محسوب می‌شوند.
]]>
Tue, 14 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[زنان دوره قاجار به روایت سفیر آلمان ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3525743 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3525743-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
دکتر هینریش بروگش سفیر پروس(آلمان) در ایران،استاد دانشگاه برلین و مستشرق معروف آلمان که در حدود سال‌های 1277-۱۲۷۵ در ایران خدمت کرده است، دربخشی از خاطرات خود تحت عنوان «سفری به دربار سلطان صاحبقران» چنین می‌نویسد: ... بد نیست قدری هم از وضع زنان ایران و حرمسرای مردان صحبت کنیم.
]]>
Tue, 14 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[تجارت با خاوردور در عهد صفوی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3525741 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3525741-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C در سال 1682 یکی از بازرگانان ایرانی به نام حاجی سلیم مازندرانی که با کشورهای خاوردور تجارت می‌کرد به حضور پادشاه‌سیام(تایلند امروز)رسید و آن پادشاه نامه‌ای حاکی از مراتب دوستی و اخلاص خود همراه با هدایایی به‌وسیله وی برای شاه‌سلیمان فرستاد. شاه‌سلیمان نیز در جواب محمدحسین بیگ «غلام سرکار خاصه شریفه» را به سفارت به سیام روانه کرد. اما سفیر ایران چند روز پس از ورود به کشور سیام بیمار شد و درگذشت. ]]> Tue, 14 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[اخراج پرتغالی‌ها از هرمز ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3525740 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3525740-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
پرتغالی‌ها23اردیبهشت سال 894هجری‌شمسی در هرمز مستقر شدند. آنها با ورود به اقیانوس هند و خلیج‌فارس برای محافظت نظامی از متصرفات جغرافیایی و پایگاه‌های تجاری خود در مکان‌های استراتژیک و حساس خلیج‌فارس و اقیانوس هند قلعه‌های مستحکم نظامی ساختند. این قلعه‌ها علاوه بر مسائل نظامی، کارکرد سکونتگاهی نیز داشتند.
]]>
Tue, 14 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[هروی، مترجم چیره‌دست متون تاریخی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3525739 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3525739-%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
حسینعلی هروی، شارح، مترجم و استاد دانشگاه ۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ در تهران درگذشت. او در سال ۱۲۹۷ در گرگان به دنیا آمد. پدربزرگ وی حبیب‌الله‌خان سررشته‌دار، عضو محکمه حقوق استرآباد و جد اعلایش حاج‌شیخ‌عبدالصمدخان مقصودلو موقرالملک از چهره‌های سرشناس گرگان بودند.
]]>
Tue, 14 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[تاراج ذخایر کتابخانه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3525738 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3525738-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B5%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
در جریان جنگ‌های دوم ایران و روس، زمانی که نیروهای روس وارد شهر تبریز شدند، پروفسور سنکوسکی، خاورشناس روسی شرحی به رئیس ستاد ارتش روسیه نوشت و از او درخواست کرد که در این پیشروی جنگی از ذخایر ادبی ذی‌قیمت موجود در کتابخانه‌های بعضی از شهرهای آذربایجان غافل نمانند و در این رابطه پیشنهاد کرد که از وجود گریبایدوف که خود اهل فضل و قلم بود در این مورد استفاده به عمل آورند.
]]>
Tue, 14 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[بزرگ‌ترین اثر تاریخی چین ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3525737 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3525737-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86 کتاب «شی جی» (یادداشت‌های تاریخی) بزرگ‌ترین اثر تاریخی و بیوگرافی در تاریخ چین بوده و در تاریخ و ادبیات این کشور بعد از خود تاثیرات عمیقی برجای گذاشته است. این کتاب در قرن اول قبل از میلاد در سلسله «هان غربی» نگاشته شده. در این اثر امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی حدود 3 هزار ساله از چین باستان تا دوران «هان غربی» تشریح شده است. ]]> Tue, 14 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[گفته‌ها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3525735 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3525735-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7 ]]> Tue, 14 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[خاکستر بدون دود]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3524482 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3524482-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF
در بازار مرکزی شهرهای بزرگ خاورمیانه اسلامی، بخش‌های خرده‌فروشی ثابت و سیار، عمده‌فروشـی و بنکـداری، واسطه‌گری، تجارت خارجی، خدمات خصوصی و عمومی، امور اعتباری و مالی، تولید و پیشه‌وری و دست‌ورزی در بـافتی سازمانی و مالی گرد هم جمع شده و به هم وابسته‌اند و بر هـم تاثیر متقابـل دارنـد.
]]>
Sat, 11 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[آتش در بازار سرپوشیده تبریز ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3524481 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3524481-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
شامگاه چهارشنبه 18 اردیبهشت جاری «ایکی قاپیلار»، یکی از سراهای بازار تاریخی و سرپوشیده تبریز آتش گرفت.
]]>
Sat, 11 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[واگذاری املاک پهلوی با حکم مصدق]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3524480 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3524480-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82 در اردیبهشت ماه 1332 دکتر مصدق، شاه را وادار کرد که اداره امور املاک پهلوی را به دولت واگذار کند. هنگامی که دکتر مصدق به نخست‌وزیری رسید اسدالله علم بر املاک و دارایی‌های شاه موسوم به املاک و موقوفات پهلوی مدیریت می‌کرد. با روند رو به افزایش اختلاف دکتر مصدق و شاه، اسدالله علم هم به جرگه مخالفان نخست‌وزیر پیوست و در رهبری و هدایت بخش‌هایی از مخالفان مصدق نقش درجه اول را برعهده گرفت و تا واپسین ماه‌های عمر کابینه بر این مهم باقی بود. به‌دنبال گسترش اختلاف میان دربار و دولت طی ماه‌های تیر و مرداد 1332 دکتر مصدق جهت در هم شکستن قدرت مخالفان در مرکز کشور تصمیم گرفت اسدالله علم را از تهران تبعید کند. در آغاز گفته می‌شد علم به اروپا خواهد رفت؛ اما این شایعه و نیز طرح تبعید او به بندرعباس هم منتفی شد و در همان حال دکتر مصدق که زمانی خود در دوره سلطنت رضاشاه به امیر شوکت‌الملک علم پدر اسدالله علم در بیرجند پناه برده و از مجازات رهایی یافته بود، به علم تکلیف کرد به بیرجند برود و از توطئه بر ضددولت او اجتناب ورزد. با تبعید علم به بیرجند روابط او با مخالفان مصدق در تهران از طریق رابطانش برقرار بود و او کماکان در هدایت و سازماندهی بخش‌هایی از مخالفان نخست‌وزیر (مصدق) فعال بود و با برخی از مهم‌ترین چهره‌های طرفدار دربار که مدت زمان کوتاهی بعد در کودتای 28 مرداد 1332 سهیم شدند در تماسی دائمی بود.]]> Sat, 11 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[گفته‌ها]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3524479 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3524479-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7 اهمیت تبریز از لحاظ موقعیت اقتصادی است که بین کشور عثمانی و مسکوی (روسیه) و هندوستان واقع شده و همه نوع امتعه به‌خصوص ابریشم گیلان به آنجا حمل می‌شود. ]]> Sat, 11 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[غوغایی که انحصار تجارت تنباکو برانگیخت]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3524478 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3524478-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA اندیشه‌ انحصار تجارت توتون و تنباکو را نخستین بار محمد‌ حسن خان اعتماد‌السلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین‌شاه مطرح کرد. وی در جمادی‌‌الاخر ۱۳۰۳ پیشنهادی در ۹ فصل و با عنوان «قانون اداره‌ انحصاریه تنباکو و توتون و متفرعات آن» به ناصرالدین‌شاه ارائه کرد که البته با بی‌توجهی شاه مواجه شد. ]]> Sat, 11 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[شکل‌گیری فضاهای جدید]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3523187 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3523187-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
در اواخر دوره قاجار، میادین و خیابان‌های جدید محل تلاقی مردم با یکدیگر می‌شود و به محل تظاهرات مردم بدل می‌شود و در راستای آرمان ذهنی مدرنیته انقلابی همچون مشروطه شکل می‌گیرد و سلطنت سخت و استوار را دود کرده، به هوا می‌فرستد و بخش معنایی اندیشه مدرن بر جریان نوسازی سبقت می‌گیرد. شهرهای تبریز و تهران که بیشتر از سایر شهرها تحت‌تاثیر طرح‌های مدرنیزاسیون شهری تغییر داشته‌اند، بیشترین نقش را در انقلاب مشروطه ایفا کرده‌اند.
]]>
Tue, 07 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3523186 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3523186-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
18 اردیبهشت (هشتم مه) به‌عنوان روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر نام‌گذاری شده است. این سازمان بین‌‌المللی با هدف تخفیف آلام انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی براساس موافقت‌نامه ژنو در سال 1864 میلادی تشکیل شد. ژان هنری دونان، امدادگر سوئیسی، در سال 1862، کتاب «خاطره‌ای از سولفرینو» منتشر کرد و خواستار تشکیل جمعیت‌های امدادی داوطلب برای تسکین آلام این‌گونه آسیب‌دیدگان از جنگ شد. او نوشت «آیا نباید امکاناتی در زمان صلح و آرامش وجود داشته باشد و جمعیت‌هایی امدادی با داوطلبانی ایثارگر و کاملا صالح تشکیل شوند که هدف‌شان مراقبت از زخمی‌ها در زمان جنگ باشد؟»
]]>
Tue, 07 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[افزایش تولید برق در سال 1313 ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3523185 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3523185-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
18 اردیبهشت 1313 ه.ش کارخانه 6 هزار کیلوواتی برق که از چکسلواکی خریداری شده بود در تهران به کار افتاد. این کارخانه را امین الضرب بنا به تصمیم دولت وقت، از کمپانی «اشکودا» خریده بود.
]]>
Tue, 07 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[اصفهانی که شاه‌عباس ساخت ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3523184 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3523184-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA ]]> Tue, 07 May 2019 19:30:00 +0000 <![CDATA[شرح یک شورش ساختگی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3522362 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3522362-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C
در جریان بلوایی که به علت کمبود نان و گرانی ارزاق در 7 جمادی‌الاول 1329ق/ 6 مه 1911م، در اصفهان رخ داد، حاج محمدجعفر خوانساری، معاون یا کفیل بلدیه شهر، به طرز فجیعی کشته شد و تعدادی از نهادهای تازه‌تاسیس اداری شهر تخریب شد. در گزارش و تحلیل این واقعه، روایت‌های گوناگونی ابراز شده است که این نوشتار سعی دارد با توجه به این روایت‌ها و با توجه به عوامل قدرت در شهر اصفهان و شرایط حاکم بر شهر در آن دوره، به بررسی و تحلیل این واقعه بپردازد و پیچیدگی‌های آن را با تاکید بر حادثه کشته شدن خوانساری واکاوی کند. بر این اساس سوال اصلی پژوهش این است که: چگونه مشکل کمبود نان و گرانی ارزاق در اصفهان در سال 1329ق، به درگیری عوامل مختلف قدرت در شهر منجر شد؟
]]>
Sun, 05 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[وضعیت زنان و خانواده در دوره قاجار ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3522359 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3522359-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
اخیرا کتابی به کتابفروشی‌ها رسیده است از یک شاهزاده گمنام قاجاری که در اصفهان می‌زیسته است. او بنا به سنت درباریان، خاطرات خود را روزانه روی کاغذی می‌آورده است. نام او را نمی‌دانیم اما از قضای روزگار یادداشت‌های سال 1301 تا 1302ق او به‌وسیله اکبر شریف‌زاده و علیرضا نیک‌نژاد چاپ شده و به‌دست ما رسیده است. این کتاب برای اصفهان‌پژوهان یک منبع مهم است. چراکه نویسنده به دقت و ریزبینی وقایع و حوادث اتفاق افتاده برای خویش را نوشته است. نگاه کلی در یادداشت‌ها نیست، اما بیشتر آنچه شنیده و دیده و اطرافش می‌گذشته را مانند دوربین فیلم‌برداری ثبت و ضبط کرده است.از آنجا که نویسنده، مطالب را برای تاریخ‌نگاری یا استفاده‌های بعدی بر کاغذ نیاورده است، بنابراین می‌توان به نوشته‌های مذکور اعتماد کرد و به راستی و صداقت آن گواهی داد. این مواد خام معتبر می‌تواند در هر پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد. این نوشته تلاش دارد چند لطیفه را که در حوزه مردم‌شناسی از خلال سطور این کتاب دریافت می‌شود برجسته کرده و عرضه کند:
]]>
Sun, 05 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[ساخت رصدخانه مراغه ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3522357 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3522357-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
15 اردیبهشت سال 638 ه.ش عملیات ساخت رصدخانه مراغه آغاز شد. رشید‌الدین فضل‌الله همدانی درباره علت ساخت این رصدخانه نوشته است: «...منگوقا‌آن از پادشاهان مغول به کمال عقل و کیاست و ذکای ذهن، امتیازی تمام داشت تا غایتی که بعضی اشکال اقلیدس را حل کرده بود. رای عالی و همت بلند او اقتضای آن کرد که رصدی در عهد همایون او بنا کنند. فرمود تا جمال‌الدین محمد بن‌طاهربن محمد زیدی بخاری به آن مهم قیام کند و بعضی اعمال آن برایشان مشتبه شد.
]]>
Sun, 05 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[روز اسناد ملی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3522356 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3522356-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C
17 اردیبهشت به‌عنوان روز اسناد ملی در ایران نام‌گذاری می‌شود. سابقه نگهداری از اسناد در ایران به دوران هخامنشیان می‌رسد. در دوره قاجاریه از زمان فتحعلی‌شاه، اسناد و مکاتبات و متن فرمان‌ها در دربار نگهداری می‌شد و آرشیو جزو اداره بیوتات به‌شمار می‌رفت.
]]>
Sun, 05 May 2019 19:30:00 +0000
<![CDATA[زادروز سازنده پیانو]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3522355 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3522355-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88
بارتولومئو کریستافوری دی‌فرانچسکو، مخترع ایتالیایی پیانو 4 مه ۱۶۵۵ به‌دنیا آمد. او علاوه بر اختراع پیانو سازنده برخی آلات موسیقی از جمله ترومپت و سازهای بادی بود. سه نمونه از پیانوهای دست‌ساز او مربوط به دهه 1720 باقی‌مانده و در موزه متروپولیتن و دانشگاه لایپزیگ نگهداری می‌شود. بارتولومئو کریستافوری پیانو را حدود سال ۱۷۰۰ میلادی در شهر پادووای ایتالیا اختراع کرد. اما اختراع جدید کریستافوری تا حدود یک دهه تقریبا ناشناخته ماند تا اینکه در سال ۱۷۱۱ یک نویسنده ایتالیایی مقاله‌ای درباره آن نوشت که بعدها به آلمانی ترجمه و به‌صورت گسترده منتشر شد.
]]>
Sun, 05 May 2019 19:30:00 +0000