آرشیو روزنامه شماره ۴۵۱۲ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۵۱۲

 • انقلاب روی صحنه

  داریوش شهبازی
  انقلاب مشروطه باعث تحول و دگرگونی در بسیاری از ابعاد جامعه ایرانی به‌ویژه در بعد فرهنگی نظیر؛ نثر، شعر، تئاتر و ... شد. مشروطه آغازی بر پیدایش و گسترش تئاتر مدرن ایران بود. با وقوع انقلاب مشروطه تئاتر که پیش از آن در ایران به‌عنوان یک تفنن درباری به‌حساب می‌آمد، به میان عموم مردم راه پیدا کرد و دستخوش تغییر و تحول شد. با طلوع مشروطیت در ایران به سال ۱۳۲۴ قمری، جوش و خروش عجیبی در زمینه ادبیات و فرهنگ به‌وجود آمد و تئاتر مانند هر شعبه دیگری از شعب ادبی و ذوقی، از این تحول عظیم بهره‌ برد.
 • محمدشاه، حکمران جوانمرگ

  محمدشاه قاجار، سومین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران۱۴ دی ۱۱۸۶ در تبریز به دنیا آمد. او نوه فتحعلی‌شاه و فرزند عباس‌میرزا و سومین‌شاه از دودمان قاجار در ایران بود.محمدشاه که در زمان ولیعهدی پدر خود عباس میرزا مامور فتح هرات شده بود، در حین محاصره هرات، به علت فوت پدرش عباس میرزا، هرات را رها کرد و با کامران میرزا حاکم هرات صلح کرده و قرار شد کامران میرزا هر سال خراجی به دولت ایران بپردازد؛ اما در اوایل پادشاهی محمدشاه، کامران میرزا نقض عهد کرد و حتی متعرض سیستان شد.
 • پایان تجاوز هندیان به قندهار

  شاه‌عباس دوم سوم ژانویه سال ۱۶۴۹ هندیان را از قندهار بیرون راند. این نخستین اخراج نظامیان هندی از قندهار در دوران شاه‌عباس دوم بود.
 • آغاز سلطه انگلیسی‌ها در هند

  دوم ژانویه ۱۷۵۷ انگلیسی‌ها کلکته هند را تصرف کردند. شش ماه پس از تصرف «قلعه ویلیام» به‌دست سراج‌الدوله و چند روز پیش از ورود احمدشاه درانی به دهلی، رابرت کلایو در راس ارتش انگلیس که بخش مهمی از آن مزدوران هندی بودند، تهاجم به «قلعه ویلیام» را آغاز کرد و با حمایت توپخانه سنگین ناوگان انگلیسی به فرماندهی دریاسالار چارلز واتسون در ۲ ژانویه ۱۷۵۷ آن را به اشغال درآورد.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر