آرشیو روزنامه شماره ۴۴۵۶ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۴۵۶

  • نخستین حفار چاه نفت

    نفت در گذشته‌‌های دور در بین ملل و اقوام متمدن نامی آشنا بود و غریب نبود. هرودوت از مورخان یونان باستان، سابقه استفاده از نفت را تا افزون بر ۴ هزار سال پیش از میلاد مسیح عقب برده است. تقریبا همه مورخان قدیم استفاده‌‌های مختلفی را برای آن ذکر کرده‌‌اند که بشر از دیرباز با آن آشنا بوده است.
  • انعقاد عهدنامه گلستان

    ۲ آبان ۱۱۹۲ش عهدنامه گلستان میان کشورهای ایران و روسیه، در قریه گلستان از توابع قراباغ، منعقد شد. این عهدنامه ۱۱فصلی سه قسمت از مطامع ارضی، سیاسی و اقتصادی روس‌ها را تامین می‌کرد.
  • وضع طبقه حاکم در آستانه مشروطه

    درباریان و اشراف و ملوک‌طوایف که قسمت اساسی طبقه حاکمه را تشکیل می‌دادند بر اثر ورود سرمایه‌داری خارجی و ایدئولوژی رو به ضعف می‌رفتند. سرمایه‌داری خارجی برای عرضه یا عبور کالای خود یا کشف معادن و کسب امتیازات اقتصادی در ایران امنیت می‌خواست و به این ترتیب برای از بین بردن ناامنی که از خصایص دوران ملوک‌الطوایفی است، کوشش فراوان می‌کرد. سرمایه‌داری داخلی نیز از این نظر با سرمایه‌داری خارجی هم‌آوا بود. این کوشش و نبرد سرمایه‌داری خارجی و داخلی هم به تضعیف سیستم ملوک‌الطوایفی کمک می‌کرد.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر