آرشیو روزنامه شماره ۴۹۱۷ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۹۱۷

 • برآمدن نهادهای جدید

  با انقراض سلسله صفوی، دوره‌ای دیگر از تغییرات پریودیک ذکر شده، شروع شده و حکومت افغان‌ها، نادرشاه افشار و زندیه با عمری در حدود یکصد سال، بر ایران آغاز شد. بررسی دوره مذکور از این‌رو با اهمیت جلوه می‌کند که افاغنه، نه تنها سلطنت صفوی را از بین بردند، بلکه رابطه حکومت با شهر را وارد مرحله نوین ساختند که نتیجه آن به حداقل رسیدن نقش دولت در شکل‌دهی به ساختار شهرها بود. این امر در دوره نادر شاه افشار – که مدام در حال لشکرکشی بود- نیز تداوم یافته و اقدامات نادر تنها به ساخت کلات نادری (عمارت خورشید) محدود شد. اگرچه زندیه در محدوده‌ای کوچکتر از صفویه، حکومتی نسبتا مقتدر فراهم آورد، اما محدوده مداخلات کالبدی خود را تنها به شیراز و ساخت مجموعه ارگ، بازار و مجموعه وکیل و نمونه‌هایی از این دست محدود ساخت.
 • ترویج اکولوژیسم ایرانی: چالش جدید محیط‌زیست ایران

  بیت‌الله محمودی
  استمرار و گسترش بحران‌های زیست‌محیطی در فرآیند زندگی مردم، منجر به جابه‌جایی، ارتقا و تبدیل مساله محیط‌زیست از یک موضوع تخصصی و دانشگاهی به یک چالش عمومی و همه‌گیر شده است. ملموس‌تر شدن این بحران‌ها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به‌خصوص درگیری آن با سلامت جامعه، باعث خلق و توسعه دیدگاه‌هایی شده است که هر چند با نیت کمک به محیط‌زیست کشور شکل گرفته‌اند، اما در عمل نه‌تنها تاثیر واقعی در کاهش و تعدیل چالش‌های موجود ندارند، بلکه زمینه و بسترساز تشدید بحران‌های زیست‌محیطی در آینده نزدیک خواهند بود.
 • دلایل فقر و ثروت از نگاه علی‌اکبر داور

  «...اگر دولت‌های ما همه پشت‌سر هم جوان‌مرگ می‌شوند، اگر مردم از ادارات ناله دارند و ادارات مردم را به ستوه آورده‌اند، اگر هیچ‌کس از جریان امور راضی نیست، تمام برای این است که از سال‌ها پیش به این طرف از دوره ناصری تا به امروز ایران مبتلا به بحران شده و برای رفع آن کاری نکرده‌ایم و عمل نمی‌کنیم. به اعتقاد من اساس بحران ما اقتصادی است، همه‌ پیشامدهای دیگر ناشی از آن بحران است.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر

بیشتر