آرشیو روزنامه شماره ۴۸۲۸ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۸۲۸

  • مرد میدان عمل

    سازمان برنامه که در اصل به پیشنهاد قوام برای تهیه برنامه عمرانی اول ایجاد شد، در سال‌های پس از او با ریاست عبدالرضا، فرزند ‌هاروارد دیده رضاشاه، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های قدرت، در دست دربار قرار گرفت. به فاصله کمی، با فشارهای آمریکا ابوالحسن ابتهاج به ریاست این سازمان مهم رسید. این سازمان عملا کارهایی را که «اداره اصل چهار آمریکا» قصد داشت انجام دهد، به عهده گرفت.
  • زمینه‌‌های گفتمان عدالت اجتماعی

    در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، مهندس مهدی بازرگان، طی حکمی ازسوی امام خمینی (ره) به نخست‌وزیری منصوب‌ شد. گفتمان عدالت اجتماعی دولت بازرگان را می‌توان گفتمان عدالت اجتماعی به‌مثابه اصلاح ساختار دولت و ایجاد دولت حداقلی نامید؛ نشانه مرکزی این گفتمان براساس «تقویت و حمایت از بخش‌خصوصی» شکل گرفته و در مفصل‌بندی این گفتمان، نظام معنایی متشکل از دال‌‌های اصلی مانند جلوگیری از اقدام‌های بازتوزیعی ازسوی طبقات پایین، دادن قول هرگونه مساعدت برای بازگشت کارخانه‌داران به وطن، لغو تقسیم سود کارگران به بهانه ملی‌کردن صنایع و دادن وام بانکی برای بازگشایی مجدد کارخانه‌ها حول نشانه مرکزی یادشده تشکیل شده است؛ همچنین راهکار (استراتژی) توسعه در این دولت نیز از نوع توسعه برون‌زا و از طریق بهبود روابط با کشور‌های دیگر استوار بود. چنان‌که براساس همین اصل، یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، دولت بازرگان استعفا داد.
  • گفته‌ها

    شـورای انقلاب در بهار ۱۳۵۸،قانون مدیریت صـنایع را تصـویب کرد. براسـاس این قانون، دولـت موظف می‌شـــد برای کـارخـانـه‌هایی که مالکان آنها غایب بودند، یک یا دو مدیر منصــوب کند.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر