آرشیو روزنامه شماره ۴۵۱۷ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۵۱۷

 • عامل امپریالیسم!

  در شهریور۱۳۲۰/ ۱۹۴۲م، پس از اشـغال نظـامی ایـران توسط متفقین و اخراج رضاشاه، هرج‌ومرج تمام کشور را فراگرفت و اقتصاد ایران به مرحلـه سـقوط نزدیـک شد. ناتوانی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتـی ایـران در برخورد و مقابله با مشکلات ناشی از جنـگ، یـک بـار دیگر مساله استخدام مستشاران خارجی را برای دولت ایران مطرح کرد. در چنـین وضـعیتی از آرتـور چسـتر میلسپو دعوت شد تا بـرای رفـع مشـکلات اقتصـادی، مجددا از آمریکا عازم ایران شود. میلسپو در سـال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ش/ ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷م، با سمت رئیس کل مالیه، در ایران خدمت کرده و نتیجه مثبتـی از اقـدامات وی حاصل شده بـود؛ پـس ایـن انگیـزه‌ای بـود بـرای دولتمردان ایران، تا وی را مجددا استخدام کنند. مجلس دوره ســـــیزدهم شورای ملـــــی، در تاریخ ۲۱آبـان۱۳۲۱/ ۱۹۴۳م، قــانون اســتخدام میلســپو را بــه سمت رئیس کل دارایی ایران تصـویب کـرد. طبـق آن، میلسپو اختیارات فراوانی در زمینه اقتصاد کسـب کـرد.
 • گمرکی که در گرو بود

  در تاریخ تاریک گمرک ایران مساله مهم گرو گذاردن عواید گمرکی در نزد روس‌ها و انگلیس‌ها بوده است. این کار به‌عنوان وثیقه قروضی که در اواخر دوره قاجار ار آن دو دولت گرفته شد، صورت می‌گرفت. مجموع این قروض تا ظهور مشروطیت شش فقره است از این قرار:
 • سلب اختیارات میلسپو

  مجلس شورای ملی ۱۷ دی ماه ۱۳۲۳ اختیارات دکتر میلسپو، مستشار آمریکایی مالیه ایران را که با مدیر کل وقت بانک ملی درگیری پیدا کرده بود، لغو کرد. میلسپو دو بار به‌عنوان رئیس کل و مستشار امور مالیه در ایران استخدام شد.
 • روز کشف حجاب

  برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ با شرکت همسر و دختران رضاشاه پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد. رضا شاه در همین روز علی‌اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ را که به اجرای این برنامه کمک فراوان کرده بودند به مقام وزارت (وزارت فرهنگ) ارتقا داد.
 • روزنامه دوران‌ساز

  نخستین شماره روزنامه وقایع‌اتفاقیه ۱۸ دی ماه ۱۲۲۹ ه.ش به خواست و کوشش امیرکبیر منتشر شد. امیرکبیر درباره این روزنامه گفته ‌است: «عوام نمی‌دانند که مصرف و حسن این وقایع‌اتفاقیه در چیست؛ یا خیال می‌کنند که دیوانیان عظام شروع به این کرده‌اند به جهت منافع و مداخل. لکن این‌طور نیست و نباید باشد. این اخبار چیزی دیگر است. اینها به جهت تربیت خلق است و اینکه اینها از امور دیوانی و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص و عام و مقتضیات عصر عالِم باشند و اینکه تا روزی که من هستم نمی‌شود که این اطلاع به عامه نرسد. این روزنامه منصبی نیست که به کسانی که از دیوان اعلی اسامی ایشان تعیین شده، به اینها برسد و به دیگران نرسد.»
 • گالیله، کاشف جهان مدرن

  گالیلئو گالیله، دانشمند و مخترع مشهور ایتالیایی هشتم ژانویه سال ۱۶۴۲ بر اثر عارضه قلبی در سن ۷۸ سالگی چشم بر جهان فرو بست.
 • نخستین قانون تعدیل مال‌الاجاره

  نخستین قانون تعدیل مال‌الاجاره در ایران که اول دی ماه ۱۳۱۷ خورشیدی در ۹ ماده به تصویب مجلس رسیده بود، از۱۶ دی ماه در شهر تهران به‌اجرا در آمد و مصداق روابط مالک و مستاجر قرار گرفت. این قانون تا سال ۱۳۳۹ به قوت خود باقی بود.
 • مشکلات پولی ایران با ورود متفقین

  پس از ورود متفقین به ایران متعاقب جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه، پیمان اتحاد با متفقین دولت ایران تامین احتیاجات ریالی آنها را برعهده گرفته بود که این عمل باید با قرارداد جداگانه‌ای به موقع اجرا گذاشته شود ولی چون اسکناس‌های منتشر شده تا شهریور ۱۳۲۰ که بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان بود، کفاف مخارج متفقین و هزینه دولت ایران را نمی‌داد. لذا دولت در سه نوبت از مجلس شورای ملی اجازه نشر اسکناس گرفت و به این ترتیب میزان اسکناس‌های در جریان تا آبانماه سال ۱۳۲۱ به ۳۵۰ میلیون تومان رسید و پشتوانه آن از ارزیابی مجدد طلا و نقره بر مبنای قیمتی که دکتر مشرف نفیسی به لیره انگلیسی تعیین کرده بود، تعیین و اعلام شد.
 • گفته‌ها

  تحولات اجتماعی در دوره قاجار، موج تجددخواهی و اندیشه‌های آزادی‌خواهانه تحولات عمده در ادبیات و هنر را در پی داشت. در این تحولات و با آغاز نهضت مشروطه، نوعی از نقاشی در ایران ظهور کرد که به علت ارائه در قهوه‌خانه‌ها که محل اجماع مردم از صفوف مختلف بود، به نقاشی قهوه‌خانه شهرت یافته است. نقاشی قهوه‌خانه بن مایه خود را از موضوعات ملی و مذهبی برمی‌گزید و با بهره‌گیری از سنت‌های هنر ملی از یکسو و استفاده از تکنیک و شیوه‌های تازه هنری از سوی دیگر با بیانی ساده و صریح بازتابنده علایق و اعتقادات عموم مردم بود.

بیشتر