آرشیو روزنامه شماره ۴۱۴۳ دنیای اقتصاد

اخبار تحلیل - روزنامه شماره ۴۱۴۳

  • روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد ابرچالش­های اقتصاد ایران

    دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی معتقد است که اقتصاد ایران اسیر یک توهم در سطح سیاست‌گذار و جامعه شده است. توهمی که دولت خود را متصدی تمام امور اقتصادی می‌داند و جامعه ارائه منابع ارزان از سمت دولت را یک وظیفه بدیهی می‌داند؛ غافل از اینکه همین رویکرد سبب مخارج افراطی دولت و مصرف بی‌رویه جامعه شده است. مسعود نیلی رفع این تمرین اجتماعی غلط ۷۰ ساله را از ضروریات اقتصاد کشور می‌داند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی، تحلیل دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی را بررسی کرده است.

    سخن از آینده اقتصاد در همه جا و در همۀ زمانها حائز اهمیت است.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر