آرشیو روزنامه شماره ۴۸۰۷ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۸۰۷

 • زمینه‌های سقوط بزرگ

  در اوایل دهه ۴۰ هنگامی که افرادی از تبار خود شاه بر سر کار آمدند، طرح غیرملی کردن انحصارات دولتی به نفع بخش‌خصوصی هنوز در دستور کار قرار داشت، آنها از این امر به‌عنوان «واگذاری کار مردم به مردم» یا به قول خلیل ملکی «واگذاری کار مردم به نامردم» یاد می‌کردند.
 • برنامه‌های جاه‌طلبانه

  علی‌اکبر داور سال‌های قبل از تصدی‌گری وزارت مالیه، در مقام وزیر عدلیه اصلاحات عمیق، گسترده و شجاعانه‌ای در مجموعه قوانین و دستگاه عدلیه (قضایی) ایجاد کرده بود که برای پیشرفت عمومی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی اهمیت درجه اول داشت.
 • قانون دفع آفات حیوانی

  «قانون دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی» اولین قانون مربوط به دامپزشکی ایران، است که در جلسه مورخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۰۳ش مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
 • جدال بر سر سرمایه خارجی و نقش دولت

  در مورد سرمایه لازم برای احداث راه‌آهن و نحوه تامین آن نیز در میان هواداران راه‌آهن توافق نظر حاصل نبود. آنها احداث راه‌آهن را گاه بـا سـرمایه داخلـی، گـاه بـا سرمایه خارجی و گاه نیز با تشکیل کمپانی ممکن تصور می‌کردند و راهکارهای متفاوت و متناقضی را ارائه می‌دادند. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله بدگمانی دولـت بـه کمپانی‌های خارجی را بی‌مورد می‌دانست و توصیه می‌کرد دولت ایـران احـداث راه‌آهـن، اسـتخراج معـادن، تاسیس بانک و سایر کارهای عام‌المنفعه را به کمپانی‌های خارجی واگذار کند (رساله‌های میرزا ملکم‌خـان ناظم‌الدولــه، ۱۳۸۱:۱۹۲) میــرزا یوســف‌خــان مستشارالدوله به‌رغم تاکید به سرمایه‌گذاری داخلی در طرح‌های «راه‌آهن ناصری قم» و «راه‌آهن مشهد» از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کرد. او در مقاله‌ای در روزنامه اختر می‌نویسـد: «در ایران راه‌آهن ساختن بدون کمپـانی خارجـه محـال و ممتنع بلکه خبط و خطاست و دولتی که به این کارهـا اقدام کند در نهایت متضرر می‌شود.
 • برنامه‌ریزی تخیلی!

  از برنامه‌های غیرحصولی و خیالی دولت‌ها این بود که در سال ۱۹۸۰ کل تولید فولاد ایران را به ۱۵ میلیون تن برساند. صرف‌نظر از اینکه به طریقی که دولت‌ها در گذشته عمل کرده‌اند حصول به این هدف خیالی عملی نیست، ولی اگر حتی کارها طبق برنامه پیش‌بینی‌شده جلو برود، ظرفیت عملی کارخانه‌های فولادسازی، اعم از خصوصی و دولتی به ۱۰ ‌میلیون تن در سال ۱۹۸۸ خواهد رسید که فقط تکافوی مصرف داخلی را می‌کند! درصورتی ‌که رشد تولید فولاد ژاپن در سال ۱۹۷۷ تنها ۸ میلیون تن در یک سال بوده است و برزیل بیش از ۱۰ برابر کل تولید ما تولید داشته است!

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر