شماره روزنامه ۵۸۳۶
|
دنیای اقتصاد

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد

شماره ۳۴۷۸
تاریخ چاپ:
  • براساس یافته‌های یک پژوهش مطرح شد

    <p> <b>دنیای اقتصاد:</b> برخی جریان‌های دارای منافع در ادوار گذشته فرضیه‌ای را رواج داده‌اند که با کاهش نرخ سود تسهیلات، هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت، اما یک پژوهش اقتصادی با بررسی آمارهای ۱۶۱ بنگاه اقتصادی، نشان داده که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، عامل تعیین‌کننده در هزینه‌های بنگاه‌ها محسوب نمی‌شود. این پژوهش با بررسی تابع تقاضای پول و متغیرهای…

بیشتر

بیشتر

  • پرویز خسروشاهی
    تهیه برنامه‌های توسعه هفت‌ساله یا پنج‌ساله یکی از مشخصه‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی کشور در ۷۰ سال گذشته است، اما به جرات می‌توان ادعا کرد هیچ گاه روند امور اقتصادی و اجتماعی کشور مطابق با آنچه این برنامه‌ها…

  • بررسی رابطه رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در سه افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رابطه مستقیم و نسبتا قوی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار است، اما در بلندمدت تغییر رشد…

بیشتر