شماره روزنامه ۶۰۵۸
|
آرشیو روزنامه شماره ۶۰۵۲ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۶۰۵۲

 • سه استراتژی چینش کابینه

  پرهام پهلوان: دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب ایران، کمتر از شش‌هفته فرصت دارد تا اعضای کابینه دولت را برای دریافت رای اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی کند. دکتر پزشکیان که از ابتدای کارزار انتخاباتی، شعار استفاده از کارشناسان را از مهم‌ترین وظایف و وعده‌‌‌های دولت خود معرفی می‌‌‌کرد، اکنون با چالش‌‌‌های بسیار بزرگی در انتخاب افراد شایسته مواجه است.
 • پیشنهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی

  دکتر سهراب دل‌انگیزان /دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
  نگاه من در ابتدا وارد شدن روی تحریک و تحرک بیشتر طرف عرضه و سیاست‌های عرضه‌محور است. چون در اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت آماده کار خالی و استفاده‌نشده در همه جای آن وجود دارد، غیر از بخش انرژی که می‌توان با مدیریت صحیح بخش انرژی، همین انرژی موجود را نیز به سمت تولید هدایت کرده و کسری‌ها را با صرفه‌جویی در بخش خانگی و دولت جبران کرد. این کار البته همان‌طور که جناب پزشکیان فرمود، به همکاری و هم‌صحبتی و همکاری مردم نیاز دارد.
 • یک مدل عملیاتی و شفاف برای انتخاب وزیران دکتر پزشکیان

  دکتر نادر جهان‌مهر / دانشیار اقتصاد سلامت دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی
  دکتر پزشکیان بارها گفتند که از هیچ حزبی نبوده و کاملا مستقل هستند. با نگاه تشکیل یک دولت فراگیر ملی و به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی، مدل عملیاتی ذیل در شش‌گام می‌تواند به انتخاب شفاف وزیران ایشان کمک کند. این مدل ساده براساس تجربیات کشورهای توسعه‌یافته بوده و می‌‌‌تواند به دکتر پزشکیان کمک کند تا در زمان محدودی که دارد و با استفاده از منابع موجود، وزیران کارآمد و موثری را انتخاب کرده و اعتماد عمومی را جلب کند. یک جدول گانت برای انتخاب وزیران در یک‌ماه فرصتی که ایشان دارند، در انتهای این متن آورده شده است.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر