آرشیو روزنامه شماره ۵۰۳۰ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۵۰۳۰

 • روی پنهان بازار کار

  محمد جندقی: برای سنجش بازار کار عموما در سطح جامعه به یک شاخص مصطلح توجه می‌کنند؛ این شاخص همان «نرخ بیکاری» است. اما نرخ بیکاری به تنهایی به هیچ‌وجه نمی‌تواند شاخص قابل‌اتکایی برای سنجش رفتار بازار کار باشد. بازار کار یک روی پنهان دارد که حتی بعضا در بسیاری از اظهارنظرهای کارشناسی هم کمتر به آن توجه می‌شود. «نرخ مشارکت اقتصادی» همان روی پنهان بازار کار است.
 • حرکت در جهت معکوس

  محمد آذرپناه مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد تجاری - صنعتی
  اخیرا مرکز آمار ایران گزارش وضعیت نیروی کار در تابستان ۱۳۹۹ را منتشر کرده که این گزارش واجد نکاتی قابل توجه بوده که - صرف نظر از آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار- در میان‌مدت و بلند‌مدت ضرورت اتخاذ تدبیر اساسی از سوی متولیان امر را بیش از پیش گوشزد می‌کند.
 • بی‌رغبتی در جست‌وجوی شغل

  نرگس اکبرپور روشن دکترای اقتصاد بخش عمومی
  انسان‌ها به‌طور عام و نیروی کار به‌طورخاص محور اصلی توسعه پایدار هستند. در شرایطی که نیروی کار در ادبیات اقتصادی همواره یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی بوده است، افزایش جمعیت در سنین کار ظرفیت و فرصتی استثنایی برای رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شود. در حالتی که پس از یک دوره انفجار موالید، به‌ واسطه سقوط ناهمزمان نرخ‌های مرگ‌ومیر و باروری، جمعیت گروه واقع در سن کار افزایش می‌یابد، طوری که نسبت حمایت (نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت کودکان و سالمندان) افزایش می‌یابد، اصطلاحا پنجره فرصت جمعیتی ایجاد می‌شود: دورانی طلایی برای ایجاد رشدهای چشمگیر.
 • سیر نزولی نرخ مشارکت

  پوراندخت نیرومند مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان تهران
  نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، عبارت است از نسبت جمعیت فعال(شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار. با توجه به تعریف ارائه‌شده مشخص می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر‌فعال را نهفته دارد، وابسته است.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر