به گزارش «دنیای اقتصاد»، ۱۸ هزار شهروند تهرانی در ایستگاه‌های مترو در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند و به چهار پرسش شهرداری درباره کم و کیف اخذ عوارض از خودروهای شخصی پاسخ داده‌اند. حدود دو سوم شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با این موضوع که از خودروهای دولتی و سهمیه‌ای که هر روز در محدوده طرح ترافیک تردد و آلودگی هوا و ترافیک تولید می‌کنند، عوارض تردد معادل ۵۰ برابر بهای بلیت مترو و برابر روزانه ۵/ ۱۲ میلیون تومان دریافت شود موافق هستند؛ البته مشروط به اینکه منابع حاصل از عوارض دریافتی صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و در راس آن افزایش ناوگان مترو با هدف کاهش سرفاصله قطارها شود. همچنین ۸/ ۶۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از معطلی در ایستگاه‌های مترو گله‌مند بوده و خواستار حذف آن هستند.

پیش از این نیز شهردار تهران از انجام یک نظرسنجی توسط شهرداری خبر داده بود که نتایج آن نشان داد شهروندان عقیده دارند کسانی که از امکانات شهر استفاده بیشتری می‌کنند، باید هزینه بیشتری بپردازند. در فرض سوال اول به مترو سواران یادآور شده که بالای سر آنها میلیون‌ها خودرو در سطح شهر در حال تردد است و می‌توان از هرکدام از آنها روزی ۱۰۰۰ تومان دریافت کرد و با آن تقریبا هفته‌ای یک قطار به مترو اضافه کرد. در این صورت بعد از ۶ ماه، معطلی مسافران مترو برای رسیدن قطار حدود یک دقیقه کمتر می‌شود. ۸/ ۴۸ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند با این اقدام موافق هستند و بقیه اعلام مخالفت کردند. در این پرسش به نظر می‌رسد فرض سوال به بهترین شکل ممکن انتخاب نشده است، چراکه مدت زمان کاهش سرفاصله قطارها به میزان حداقلی فرض شده است. در حالی که بهتر بود برای ادراک بهتر سوال این طور عنوان می‌شد که هر ۶ ماه، یک دقیقه از سرفاصله قطارهای مترو کاسته خواهد شد. سوال دوم به این شرح است: «هر روز حداقل ۶۰ هزار خودروی دولتی و سهمیه‌ای مجازند وارد محدوده طرح ترافیک شوند. اگر آنها روزی ۵۰ هزار تومان آرم بخرند، با فرض اینکه در سال ۲۵۰ روز کاری داشته باشیم، هر دو هفته می‌توان یک قطار جدید به مترو اضافه کرد. آیا با این کار موافقید؟» ۲/ ۶۹ درصد از شرکت‌کنندگان موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند.

در سومین پرسش که در این مورد هم مفروضات آن دچار اشکال است، از شهروندان سوال شده که اگر از همه ساکنان تهران و حومه آن روزانه فقط ۲۰۰ تومان گرفته شود تا با پول آن ماهانه یک قطار برای مترو خرید و معطلی شهروندان در خطوط مترو را بعد از یک سال به اندازه ۳۰ ثانیه کاهش داد، آیا با این کار موافقید؟ ۶/ ۳۴ درصد از شرکت‌کنندگان با آن اعلام موافقت کرده‌اند. این در حالی است که بهتر بود در فرض سوال عوارض دریافتی از خودروهای حومه بیش از شهروندان تهرانی باشد تا رغبت بیشتری نسبت به آن وجود داشته باشد. جهت‌گیری شهروندان به نفع تقویت مترو در سوال چهارم نیز عیان است. شهرداری از شهروندان متروسوار پرسیده: «اگر تا سال آینده هیچ واگنی به متروی تهران اضافه نشود، با توجه به افزایش تدریجی تعداد مسافران، احتمالا معطلی شما برای سوار شدن به قطار بیش از زمان فعلی خواهد شد. آیا موافقید که افزایش قیمت بلیت نداشته باشیم ولی معطلی در مترو بیشتر شود؟» ۸/ ۶۴ درصد از شرکت‌کنندگان با این فرض اعلام مخالفت کرده‌اند.