قیمت طلا، سکه و دلار امروز سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲| افزایش محسوس قیمت‌ها

به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات امروز در بازار در حالی پیگیری شد که عمده قیمت ها روند صعودی را در پیش گرفتند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۳ (دو هزار و سی و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۳ ۴.۰۰ ۰.۱۹ 07:59
۲,۰۲۹ -۱۶.۰۰ -۰.۷۹ روز قبل
۲,۰۴۵ ۲.۰۰ ۰.۰۹ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۷۹,۸۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۷۹,۸۰۰ ۱۰,۸۰۰ ۰.۴۱ 14:16
۲,۵۶۹,۰۰۰ -۱۸,۴۰۰ -۰.۷۲ روز قبل
۲,۵۸۷,۴۰۰ ۲۰,۳۰۰ ۰.۷۸ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۴۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۷۵,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۰۵۰ (پنجاه و یک هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۱,۰۵۰ ۲۵۰ ۰.۴۸ 14:15
۵۰,۸۰۰ ۸۰ ۰.۱۵ روز قبل
۵۰,۷۲۰ -۸۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان معامله شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۴۶۷ (پنجاه و پنج هزار و چهارصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۴۶۷ ۱۴۱ ۰.۲۵ 13:20
۵۵,۳۲۶ ۸۷ ۰.۱۵ روز قبل
۵۵,۲۳۹ -۸۷ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۶۴,۳۶۳ (شصت و چهار هزار و سیصد و شصت و سه ) تومان به ۶۴,۵۲۸ (شصت و چهار هزار و پانصد و بیست و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۴,۵۲۸ ۱۶۵ ۰.۲۵ 13:20
۶۴,۳۶۳ ۱۰۱ ۰.۱۵ روز قبل
۶۴,۲۶۲ -۱۰۱ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۰۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۱۲۰ (چهارده هزار و یکصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۱۵ (یک هزار و هفتصد و پانزده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۳۸,۰۶۵ (سی و هشت هزار و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۱.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۴,۴۰۰ (سی و چهار هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹ (سی و نه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ (سی میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۳ 14:16
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۶۷ روز قبل
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۳۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۹ 14:16
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶ روز قبل
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱.۵۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.