شماره روزنامه ۵۵۲۰
|

قیمت طلا 18 عیار

 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

  امروز در بازار قیمت طلا و سکه سیر نزولی داشت، قیمت دلار هم پایین آمد و به ۳۰,۸۷۰ (سی هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمد و با ریزش ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومانی، ۱,۳۴۲,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و سیصد ) تومان نرخ گذاری و معامله شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

  امروز در معاملات قیمت سکه امامی پایین آمد و با ریزش ۲۸۰ هزار تومانی به ۱۴,۵۳۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد و سی و یک هزار) تومان رسید. قیمت طلا و دلار هم پایین آمد.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

  امروز قیمت دلار در معاملات در حالی پایین آمد که طلا افزایش قیمت را تجربه کرد، قیمت سکه امامی هم ۵۵ هزار تومان بالا رفت و به ۱۴,۸۱۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و یازده هزار) تومان رسید.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت و هر گرم آن با ۱۸ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته، ۱,۳۶۶,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

  امروز در بازار قیمت سکه امامی با رشد ۵۵ هزار تومانی رو به رو شد و به ۱۴,۸۱۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و یازده هزار) تومان رسید. قیمت دلار اما روند نزولی داشت.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

  در بازار امروز قیمت سکه امامی ۱۴۲ هزار تومان پایین آمد و به ۱۴,۷۵۶,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید. قیمت طلا و دلار هم پایین آمد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

  در معاملات امروز قیمت طلا پایین آمد و هر گرم آن ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان در مقایسه با روز پیش ارزان شد و به ۱,۳۴۸,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار) تومان رسید.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

  امروز در بازار قیمت طلا روند نزولی داشت، قیمت سکه امامی هم ۱۴۲ هزار تومان کاهش یافت و به ۱۴,۷۵۶,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

  امروز در معاملات قیمت دلار و طلا صعودی شد، سکه امامی هم با رشد قیمت ۵۲ هزار تومانی، ۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد دو هزار و ۷۰۰ تومانی، ۱,۳۷۳,۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

  امروز در بازار قیمت طلا روند صعودی داشت، قیمت سکه امامی هم ۵۲ هزار تومان گران شد و به ۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

  در بازار امروز قیمت طلا روند صعودی داشت، قیمت دلار هم بالا رفت و به ۳۱,۵۸۰ (سی و یک هزار و پانصد و هشتاد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۳ درصدی داشته است.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار افزایش یافت و هر گرم آن با چهار هزار و ۹۰۰ تومان رشد، ۱,۳۷۰,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

  در معاملات امروز قیمت سکه امامی رشد داشت و با افزایش ۳۹ هزار تومانی، ۱۴,۸۴۶,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا و دلار هم بالا رفت.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت و هر گرم آن با رشد شش هزار و ۲۰۰ تومانی، ۱,۳۶۵,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و هشتصد ) تومان معامله شد. قیمت طلا و دلار هم بالا رفت.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

  بازار امروز شاهد رشد قیمت طلا ۱۸ عیار است که هر گرم آن شش هزار و ۲۰۰ تومان بالا رفت و به ۱,۳۶۵,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و هشتصد) تومان رسید.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

  امروز در معاملات قیمت دلار و طلا افزایش یافت، سکه امامی هم رشد ۱۶ هزار تومانی قیمت را تجربه کرد و ۱۴,۸۰۷,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و هفت هزار) تومان معامله شد.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

  امروز قیمت سکه امامی افت ۴۴ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۸۳۳,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و سی و سه هزار) تومان معامله شد. قیمت دلار و طلا هم روند نزولی داشت.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

  در معاملات امروز قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمد و هر گرم آن با افت ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومانی، ۱,۳۵۰,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار و یکصد ) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

  امروز قیمت دلار نسبت به روز گذشته پایین آمد، قیمت سکه امامی هم افت ۴۴ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۸۳۳,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و سی و سه هزار) تومان معامله شد.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

  امروز قیمت دلار به ۳۱,۶۷۰ (سی و یک هزار و ششصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است. طلا و سکه هم افزایش قیمت را تجربه کردند.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

  امروز در معاملات قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد هفت هزار و ۷۰۰ تومانی، ۱,۳۷۰,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

  امروز قیمت سکه امامی رشد ۴۷ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۸۷۷,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار) تومان معامله شد. قیمت طلا و دلار هم بالا رفت.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

  امروز قیمت سکه امامی ۲۴ هزار تومان پایین آمد و ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان ارزش گذاری شد. قیمت طلا و دلار هم نسبت به روز پیش پایین آمد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار روند نزولی را در پیش گرفت و هر گرم آن با افت چهار هزار تومانی، ۱,۳۶۲,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و سیصد) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

  امروز در معاملات قیمت طلا و دلار پایین آمد، قیمت سکه امامی هم افت ۲۴ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان ارزش گذاری شد.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

  در معاملات امروز قیمت طلا و دلار پایین آمد، قیمت سکه امامی هم ۱۳۷ هزار تومان افت داشت و ۱۴,۸۵۴,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار کاهش یافت و هر گرم آن با افت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومانی، ۱,۳۶۶,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و سیصد) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

  امروز در بازار قیمت طلا روند نزولی داشت، قیمت سکه امامی هم ۱۳۷ هزار تومان پایین آمد و به ۱۴,۸۵۴,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید.

بیشتر