قیمت طلا

قیمت طلا امروز شنبه, 28 دی 1398 (18 عیار)

هر مثقال طلا، امروز به ۲,۱۳۶,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و سی و شش هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۹۲,۹۰۰ (چهارصد و نود و دو هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۷ درصدی داشته است.

امروز هر اونس طلا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۵۶۰ (یک هزار و پانصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۱,۵۵۷ (یک هزار و پانصد و پنجاه و هفت ) دلار رسید.

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۶۵۷,۲۰۰ (ششصد و پنجاه و هفت هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت طلا
عنوان قیمت (تومان) قیمت قبلی(تومان)
اونس طلا 1,557.47 1,560.12
گرم طلا ۱۸ عیار 492,900 498,700
گرم طلا ۲۴ عیار 657,200 664,900
مثقال طلا 2,136,000 2,160,000
آرشیو کامل قیمت مثقال طلا


توضیحات بیشتر در این صفحه قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "inLanguage": "fa-IR", "mainEntityOfPage": "https://donya-e-eqtesad.com/tags/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A7", "url": "https://donya-e-eqtesad.com/tags/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A7", "headline": "مثقال طلا امروز شنبه, 28 دی 1398" , "name": "مثقال طلا امروز شنبه, 28 دی 1398" , "autdor": { "@type": "Person", "name": "وب سایت دنیای اقتصاد" }, "creator": { "@type": "Person", "name": "وب سایت دنیای اقتصاد" }, "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://markets.eghtesadnews.com/sites/all/modules/den_price/images/den/image-69383.jpg", "widtd": 586, "height": 366 }, "datePublished": "2018-08-06T23:54:24+04:30", "dateModified": "2020-01-18+033017:15:06+01:29", "keywords": "قیمت طلا,قیمت طلای 18 عیار,قیمت طلا در حال حاضر,قیمت طلا امروز 97,قیمت فروش طلا,پیش بینی قیمت طلا,قیمت خرید و فروش طلا امروز", "publisher": { "@type": "Organization", "url": "https://donya-e-eqtesad.com/", "name": "دنیای اقتصاد", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://static3.donya-e-eqtesad.com/servev2/cQeReGt0PvSV/aztreVakjSU,/logo-schema.jpg", "widtd": 500, "height": 500 } }, "articleSection": "بازار", "description": "

هر مثقال طلا امروز با کاهش ۱.۱۲ درصدی، از ۲,۱۶۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان به ۲,۱۳۶,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و سی و شش هزار) تومان رسید.

", "articleBody": "

قیمت طلا امروز شنبه, 28 دی 1398 (18 عیار)

هر مثقال طلا، امروز به ۲,۱۳۶,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و سی و شش هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۹۲,۹۰۰ (چهارصد و نود و دو هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۷ درصدی داشته است.

امروز هر اونس طلا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۵۶۰ (یک هزار و پانصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۱,۵۵۷ (یک هزار و پانصد و پنجاه و هفت ) دلار رسید.

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۶۵۷,۲۰۰ (ششصد و پنجاه و هفت هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت طلا
عنوان قیمت (تومان) قیمت قبلی(تومان)
اونس طلا 1,557.47 1,560.12
گرم طلا ۱۸ عیار 492,900 498,700
گرم طلا ۲۴ عیار 657,200 664,900
مثقال طلا 2,136,000 2,160,000
آرشیو کامل قیمت مثقال طلا


توضیحات بیشتر در این صفحه قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر
" }

قیمت طلا امروز - آخرین نرخ طلا در بازار

بیشتر