شماره روزنامه ۶۰۱۷
|

قیمت درهم امارات مبادله ای

روز قبل درهم امارات مبادله ای مانند ۳ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که درهم امارات مبادله ای که ۳ روز پیش تا ۱۲,۲۰۱ (دوازده هزار و دویست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۶ می ۲۰۲۴ - به ۱۲,۲۰۱ (دوازده هزار و دویست و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت درهم امارات مبادله ای
عنوانقیمتبروزرسانی
درهم امارات مبادله ای12,201 تومانروز قبل

درهم امارات مبادله ای در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۲,۲۰۱ تومان نرخ گذاری شد.

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت درهم امارات امروز

بیشتر