شماره روزنامه ۵۹۵۹
|

قیمت درهم امارات مبادله ای

روز قبل درهم امارات مبادله ای مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که درهم امارات مبادله ای که ۲ روز پیش تا ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ - به ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت درهم امارات مبادله ای
عنوانقیمتبروزرسانی
درهم امارات مبادله ای11,686 تومانروز قبل

درهم امارات مبادله ای در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۱,۶۸۶ تومان نرخ گذاری شد.

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت درهم امارات امروز

بیشتر