شماره روزنامه ۵۵۲۳
|

قیمت سکه امروز

 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

  امروز در بازار قیمت طلا و دلار افزایش یافت، قیمت سکه امامی هم ۱۲۰ هزار تومان بالا رفت و به ۱۴,۰۹۲,۰۰۰ (چهارده میلیون و نود و دو هزار) تومان رسید.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

  امروز قیمت سکه امامی در بازار پیشروی کرد و با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی که داشت، ۱۴,۰۹۲,۰۰۰ (چهارده میلیون و نود و دو هزار) تومان نرخ گذاری و معامله شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

  امروز قیمت سکه امامی ۱۲۰ هزار تومان بالا رفت و به ۱۴,۰۹۲,۰۰۰ (چهارده میلیون و نود و دو هزار) تومان رسید. قیمت طلا و دلار هم روند صعودی را تجربه کردند.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

  امروز قیمت طلا و سکه در بازار روند نزولی داشت، قیمت دلار هم پایین آمد و به ۲۹,۹۰۰ (بیست و نه هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹ درصدی داشته است.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

  امروز در بازار قیمت سکه امامی پایین آمد و با ریزش ۲۰۶ هزار تومانی در مقایسه با روز گذشته ۱۳,۹۷۲,۰۰۰ (سیزده میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

  امروز قیمت سکه امامی نسبت به روز پیش پایین آمد و با افت ۲۰۶ هزار تومانی، ۱۳,۹۷۲,۰۰۰ (سیزده میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار) تومان معامله شد. قیمت طلا و دلار هم کاهش یافت.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

  امروز قیمت سکه و طلا در بازار کاهش یافت، قیمت دلار هم نسبت به روز گذشته پایین آمد و ۳۰,۱۷۰ (سی هزار و یکصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۳۲ درصدی داشته است.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

  امروز در معاملات قیمت سکه امامی کاهش یافت و با افت ۳۵۳ هزار تومانی که تجربه کرد، ۱۴,۱۷۸,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

  امروز قیمت طلا و دلار در معاملات پایین آمد، قیمت سکه امامی هم با ریزش ۳۵۳ هزار تومانی، ۱۴,۱۷۸,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار) تومان ارزش گذاری شد.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

  امروز در بازار قیمت طلا و سکه سیر نزولی داشت، قیمت دلار هم پایین آمد و به ۳۰,۸۷۰ (سی هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

  در بازار امروز قیمت سکه امامی ریزش ۲۸۰ هزار تومانی را نسبت به دو روز پیش تجربه کرد و به ۱۴,۵۳۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد و سی و یک هزار) تومان رسید.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

  امروز در معاملات قیمت سکه امامی پایین آمد و با ریزش ۲۸۰ هزار تومانی به ۱۴,۵۳۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد و سی و یک هزار) تومان رسید. قیمت طلا و دلار هم پایین آمد.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

  امروز قیمت دلار در معاملات در حالی پایین آمد که طلا افزایش قیمت را تجربه کرد، قیمت سکه امامی هم ۵۵ هزار تومان بالا رفت و به ۱۴,۸۱۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و یازده هزار) تومان رسید.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

  امروز در بازار قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته افزایش ۵۵ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۸۱۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و یازده هزار) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

  امروز در بازار قیمت سکه امامی با رشد ۵۵ هزار تومانی رو به رو شد و به ۱۴,۸۱۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و یازده هزار) تومان رسید. قیمت دلار اما روند نزولی داشت.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

  در بازار امروز قیمت سکه امامی ۱۴۲ هزار تومان پایین آمد و به ۱۴,۷۵۶,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید. قیمت طلا و دلار هم پایین آمد.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

  امروز قیمت سکه امامی در بازار با کاهش همراه شد و ریزش ۱۴۲ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۷۵۶,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

  امروز در بازار قیمت طلا روند نزولی داشت، قیمت سکه امامی هم ۱۴۲ هزار تومان کاهش یافت و به ۱۴,۷۵۶,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

  امروز در معاملات قیمت دلار و طلا صعودی شد، سکه امامی هم با رشد قیمت ۵۲ هزار تومانی، ۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار) تومان معامله شد.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

  در بازار امروز قیمت سکه امامی بالا رفت و با رشد ۵۲ هزار تومانی که تجربه کرد، ۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار) تومان نرخ گذاری و معامله شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

  امروز در بازار قیمت طلا روند صعودی داشت، قیمت سکه امامی هم ۵۲ هزار تومان گران شد و به ۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

  در بازار امروز قیمت طلا روند صعودی داشت، قیمت دلار هم بالا رفت و به ۳۱,۵۸۰ (سی و یک هزار و پانصد و هشتاد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۳ درصدی داشته است.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

  امروز در بازار قیمت سکه امامی رشد داشت و با افزایش ۳۹ هزار تومانی که تجربه کرد، ۱۴,۸۴۶,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

  در معاملات امروز قیمت سکه امامی رشد داشت و با افزایش ۳۹ هزار تومانی، ۱۴,۸۴۶,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا و دلار هم بالا رفت.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت و هر گرم آن با رشد شش هزار و ۲۰۰ تومانی، ۱,۳۶۵,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و هشتصد ) تومان معامله شد. قیمت طلا و دلار هم بالا رفت.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

  امروز در بازار قیمت سکه امامی نسبت به روز پیش افزایش یافت و با رشد ۱۶ هزار تومانی به ۱۴,۸۰۷,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و هفت هزار) تومان رسید.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

  امروز در معاملات قیمت دلار و طلا افزایش یافت، سکه امامی هم رشد ۱۶ هزار تومانی قیمت را تجربه کرد و ۱۴,۸۰۷,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و هفت هزار) تومان معامله شد.
 • نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

  امروز قیمت سکه امامی افت ۴۴ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۸۳۳,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و سی و سه هزار) تومان معامله شد. قیمت دلار و طلا هم روند نزولی داشت.
 • قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

  بازار امروز شاهد کاهش قیمت سکه امامی است که نسبت به روز گذشته ۴۴ هزار تومان پایین آمد و به ۱۴,۸۳۳,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و سی و سه هزار) تومان رسید.
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

  امروز قیمت دلار نسبت به روز گذشته پایین آمد، قیمت سکه امامی هم افت ۴۴ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۸۳۳,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و سی و سه هزار) تومان معامله شد.

بیشتر