تفاوت قیمت سوخت در خودروهای برقی و بنزینی

احمدی ادامه داد: پیک مصرف برق در ۷۲ ساعت و در روز هست، این در حالی است که امکان شارژ خودروهای برقی در شب فراهم است، بنابراین برق مورد نیاز برای خودروهای برقی تامین شده است. رئیس هیات‌عامل ایدرو گفت: در خودروهای سواری بنزینی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۸ تا ۱۰ لیتر بنزین مصرف می‌شود، اما در خودروهای برقی هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۵کیلووات برق مصرف می‌شود. وی عنوان کرد: هزینه برق هر ۱۰۰کیلومتر خودروهای برقی با تعرفه ۲۰۰تومانی برق خانگی ارزان‌قیمت حدود سه‌هزار تومان است و به ازای برق گران‌قیمت یک‌هزار و ۶۰۰‌تومانی، حدود ۲۴‌هزار تومان خواهد بود، در‌‌حالی‌که هر لیتر بنزین با قیمت سه‌هزار تومان در ۱۰ لیتر معادل ۳۰هزار تومان است. به گفته احمدی، ۵۰کیلووات‌ساعت باتری کامل خودروهای برقی است که حدود ۳۴۰ تا ۵۰۰کیلومتر پیمایش در شرایط مختلف را فراهم می‌کند. وی با اشاره به مصرف برق ۳۵۰هزار خودرو برقی گفت: اگر این تعداد خودرو را از ابتدا تا انتهای سال به حمل‌ونقل اضافه کنیم سهم ۹۰مگاوات از ۷۰هزار مگاوات برق تولیدی کشور را به خود اختصاص می‌دهند.