وی با اشاره به اهم اهداف و برنامه‌های مدنظر برای گروه صنعتی ایران‌خودرو، اولین هدف را افزایش تولید برشمرد و گفت: در حال حاضر با توجه به حجم بالای تقاضا برای خرید خودرو در کشور، وظیفه داریم تمام تلاش خود را برای افزایش تولید به کار گرفته و در راستای تامین نیاز بازار گام برداریم. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با اشاره به اهمیت و جایگاه نیروهای انسانی در برنامه‌های آتی گروه صنعتی ایران خودرو، افزود: بهبود و ارتقای رضایتمندی کارکنان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در چشم‌انداز پیش رو خواهد بود و معاونت منابع انسانی شرکت نیز موظف خواهد بود با حفظ تمام مزایا و حقوق  همکاران، نسبت به پرداخت و اقدام به موقع آن برنامه‌ریزی کنند.

عظیمی افزایش کیفیت را دیگر هدف ترسیم‌شده دانست و اظهار کرد: در شرایطی فعلی تصویر ذهنی جامعه در خصوص کیفیت تولیدات داخلی تغییر کرده و باید با تمرکز بیش‌تر روی موضوعات کیفیت تفکر جامعه نسبت به صنعت خودرو را تغییر دهیم و با توجه به گلایه‌هایی که از کیفیت خودروها وجود دارد برای رفع نقاط ضعف بکوشیم. مهدی خطیبی، مدیرعامل سابق گروه صنعتی ایران خودرو، نیز با بیان اینکه در خصوص اقدامات صورت‌گرفته در زمینه توسعه محصول، افزایش تیراژ، کیفیت، صادرات، رضایتمندی کارکنان و دیگر موارد گزارش‌های لازم را به مدیرعامل جدید ارائه خواهم کرد، اظهار کرد: ایران‌خودرو امروز از منظر تمام شاخص‌های کمی و کیفی، اختلاف معنادار و مثبتی با ایران‌خودروی ۱۳ ماه قبل دارد.