ما سفارت ایران را قبول نداشتیم

 در دوره دانشجویی‌تان درفرانسه آیا برای انجام پروژه‌ای با سفارت ایران یا با وزارت خارجه همکاری کردید؟

نه، موقعی که پاریس بودم ما سفارت ایران را قبول نداشتیم، یعنی با آنها کاری نداشتیم. البته برای نوروز می‌رفتیم که همدیگر را ببینیم ولی کاری با آنها نداشتیم.

آقای دکتر در مورد پاریس چند نکته باقی مانده، از جمله خاطرات شما در مورد سرپرست وقت دانشجویان ایرانی در اروپا، آقای تفضلی.

سال آخری که در فرانسه بودم، مرحوم جهانگیر تفضلی سرپرست دانشجویان ایران در اروپا شد. پستی که به تفضلی داده بودند یک نوع پست تازه بود چون قبلا هر کشوری یک سرپرست داشت ولی اینجا یک سرپرست کل گذاشته بودند، به اضافه سرپرست‌هایی که در هر کشور بودند. تفضلی مقیم پاریس بود. این مساله برایم جالب بود، برای اینکه معمولا سرپرست‌ها کاری به کار ما نداشتند و ما هم کاری با آنها نداشتیم.