با این حال چیزی که در صحبت‌‌‌های اکثر نامزدها شایان توجه است، دوری آنها از واقعیت‌‌‌های موجود و شاید وعده‌‌‌های بی‌‌‌پایه باشد. دوباره از سیاست‌‌‌های شکست‌‌‌خورده‌‌‌ای مثل هدفمندی یارانه‌‌‌ها صحبت می‌شود و افزایش حقوق‌‌‌هایی که اگر از محل چاپ پول باشند، به ادامه روندهای پیشین تورمی دامن می‌‌‌زنند و می‌‌‌توانند در کوتاه‌‌‌مدت خسارت‌های اقتصادی بی‌شماری به وجود بیاورند. از طرفی در گروه‌‌‌های مقابل که موافق ایجاد تغییر در روندهای موجود هستند، برنامه مدون و اساسی برای توضیح چگونگی این تغییرات مشاهده نمی‌شود. هیچ‌کس در مورد سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت توضیحی ارائه نمی‌‌‌دهد و در بهترین حالت کلی‌‌‌گویی‌‌‌هایی اتفاق می‌‌‌افتد که شاید تنها به خاطر وجود جو انتخاباتی و تلاش برای کسب رای توضیح‌‌‌پذیر باشد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به سراغ صاحب‌‌‌نظران رفته‌‌‌ و نظرات آنها را در مورد این مناظرات جویا شده است.