آرشیو روزنامه شماره ۴۶۷۸ دنیای اقتصاد

اخبار گفت و گو - روزنامه شماره ۴۶۷۸

  • مهمات ایران در جنگ اقتصادی

    دنیای اقتصاد: احمد دوست‌حسینی با طرح این موضوع که کشور در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد، ارز را مهم‌ترین مهمات جنگی محسوب دانست که باید با بهره‌گیری از مکانیسم بهینه، از انبار مهمات اقتصاد محافظت کرد. این در حالی است که بخش مهمی از منابع ارزی، طی سال‌های گذشته با نقاب صادراتی از کشور خارج شده است. به اعتقاد او، نمی‌توان صرفا با نامه‌نگاری و تهدید به‌دنبال بازگشت‌ منابع ارزی بود، بلکه باید مکانیسم مناسبی طراحی شود تا از انبار منابع ارزی کشور محافظت شود.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر

بیشتر