پدرام سلطانی اظهار کرد: چیزی که باعث شده اقتصاد ما یک اقتصاد بالنده نباشد و در رده تجارت جهانی به تدریج سقوط کنیم این است که اشتراک نظر روی مفاهیم اقتصادی کشور به وجود نیامده است.وی با بیان اینکه دولت ماموریت خود را در درجه اول در تامین نان برای شهروندان تبدیل کرده ‌و اقتصادی ما به یک اقتصاد توزیعی تبدیل شده است گفت: این سیاست باعث  شده که امروز اقتصاد نفتی ما زیانده بوده و میزان بدهی آن از دارایی‌های آن بیشتر شده است.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید شرایطی را به‌وجود آورد که شهروند خودش مسیر اقتصادی خود را تعیین و پیدا کند و به عبارتی کارآفرین تربیت کنیم، افزود: صادرات وسیله‌ای است که به صورت نرم کشورها را تسخیر می‌کند و چین یک نمونه برای این مساله است.  وی با بیان اینکه امروز که درشرایط تحریم قرار داریم اگر توانسته بودیم شبیه همسایگان خود توسعه صادرات بدهیم وضعیت بهتری داشتیم تصریح کرد: اقتصاد تک‌محصولی نفت، کشور را به مرز نابودی می‌برد.سلطانی با اشاره به اینکه امروز اگر عنوان می‌کنید ارز صادراتی امانتی در نزد صادرکنندگان است گفت: باید بگوییم مگر اقتصاد کشور امانتی در دست دولت نبوده است که اینگونه عمل کرده است.وی با بیان اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل صادراتی حداقل سه برابر افزایش پیدا کرده است عنوان کرد: در یک محاسبه ساده اقتصادی می‌بینیم که وضعیت صادرکنندگان بسیار سخت بوده و در تنگنا قرار دارند.