<![CDATA[روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور]]> https://www.donya-e-eqtesad.com Sun, 19 May 2019 11:14:15 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[پیام بیمه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508417 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508417-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
در بیمه دو عنصر معنوی و مادی وجود دارد که اولی شامل پیام بیمه و در جامعه یک کنش‏گر اجتماعی در روان و ذهنیت اجتماعی نقش خویش را ایفا می‏نماید، در حقیقت بیمه به مثابه یک آرام‏بخش در مقابل دغدغه‏های ذهنی و نگرانی از آینده غیرقابل پیش‏بینی در خصوص مورد بیمه ظاهر شده و حامل این پیام است که آرامش خویش را در طول مدت بیمه از دست نخواهید داد. از این منظر و در بدو امر بیمه را می‏توان یک کنش‏گر موثر اجتماعی دانست که در برابر ناهنجاری‏های ناشی از نوسانات و التهابات اقتصادی مقابله کرده و حتی‏الامکان سعی در اطفای حریق ذهنی و نگرانی‏های متحمل در نزد بیمه‏گزار می‏نماید.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[نقطه صفر توسعه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508416 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508416-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
نوسانات ارزی که طی چند ماه اخیر به وجود آمد تاثیر زیادی در رفتار مردم داشت به طوری که درکانال‌های خبری، اخبار تازه‌ای از"افزایش قدرت خرید دلار در تبادلات"، "خروج چمدانی دارو از کشور"، "تشدید قاچاق سوخت" و غیره می‌شنویم که این موضوع نشان دهنده خروج بسیاری از کالاها از کشورمان است. درحالی که برای این موضوع راه حل‌هایی وجود دارد. نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از دیگر کشورها، کنترل و حساسیت مرزهای خود را افزایش دهد.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[آتش بس...]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508415 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508415-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[بیمه برای بار]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508414 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508414-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[دنیای موازی حوادث]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508413 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508413-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB ]]> Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000 <![CDATA[همه آن چیزی که باید در مورد بیمه‌های اتومبیل بدانید]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508412 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508412-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
اتومبیل‌ سال هاست وارد زندگی‌ ما شده و تقریبا دوست داشتنی‌ترین دارایی ماست. نقشی‌ مهمی‌ در حمل‌ مسافر و جابجایی‌ کالا دارد.، زندگی‌ انسان‌ بدون‌ بهره‌گیری‌ از این‌ وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ ناممکن‌است اتومبیل‌ در زندگی‌ صنعتی‌ و کشاورزی‌ و رسانیدن‌ کالا از محل‌ تولید به‌ بازار مصرف‌ و داد و ستد بین‌المللی‌ نقشی‌سازنده‌ و پراهمیت‌ دارد، و در واقع‌ یکی‌ از ویژگی های‌ بارز و مشخص‌ قرن‌ بیستم‌، پدید آمدن‌ این‌ وسیله‌ نقلیه‌ است‌.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[الفبای مهندسی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508411 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508411-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[تمرکز بیمه تعاون بر فروش بیمه‌های مهندسی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508410 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508410-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[از بیمه‌های مسافرتی چه می‌دانید؟ ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508409 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508409-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
براساس آمارهای معاونت گردشگری کشور در سال گذشته بیش از 9 میلیون ایرانی به دیگر کشورها سفر کرده‌اند. هر حادثه و مشکلی دور از وطن به علت عدم آشنایی با محیط و شرایط و احساس تنهایی ناخوشایندی دو چندانی خواهد داشت. بیمه مسافرتی ابزار مناسبی در برابر اتفاقاتی است که ممکن است در حین سفر برای مسافر بوجود آید، بطوریکه می‌تواند هزینه‌های مالی و استرس‌های ناشی از آن را در مسافرت کاهش دهد.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[«مستمری حادثی» طرح نوین بیمه دی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508408 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508408-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C حادثه یک اتفاق غیر قابل پیش بینی است اما دور از انتظار نیست و نمی توان جلو وقوع آن را گرفت اما می‌توان صدمات و آسیب‌های احتمالی ناشی از آن را به حداقل رساند.آسیب‌های ناشی از حوادث دامنه گسترده‌ای دارند و گاه مال و دارایی افراد را تهدید می‌کنند و گاه جان و مال و دارایی را. ]]> Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000 <![CDATA[بیمه عمر و سرمایه‌گذاری طرح خانواده]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508407 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508407-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87 طرح خانواده نوعی از بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری است که در آن مجموعه افرادی که دارای رابطه نسبی یا سببی بوده (عمدتاً اعضای یک خانواده) تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند. ]]> Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000 <![CDATA[بیمه عمر چیست و برای چه کسانی مناسب است؟]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508405 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508405-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
بیمه عمر یعنی یک پس انداز، یک سرمایه‌گذاری با بهترین مزایا، یک پوشش برای خانواده و سرپرستش، یک پشتیبانی مالی، پس اندازی مطمئن برای کسانی که به فکر آینده هستند.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[بیمه زندگی آینده ساز «رازی» را چقدر می‌شناسید ؟]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508404 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508404-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF ]]> Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000 <![CDATA[یک عمر مطمئن، کدام عمر است؟]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508403 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508403-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ما همیشه تصویری از آینده را مجسم می‌کنیم که در آن خود و خانواده‌مان در امنیت و رفاه بسر می‌بریم. چیزی که ما را به این هدف می‌رساند، آینده‌نگری، تلاش و دسترنج ماست که در طول سالیان دراز به‌وجود می‌آید. اما اگر همه چیز آن‌طور که ما انتظار داریم پیش نرفت چه می‌شود؟ اگر در گذر زمان انتظارات ما محقق نگشت، چه اتفاقی می‌افتد؟ در شرایط کنونی آیا می‌توانیم از تورم چشم پوشی کنیم؟]]> Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000 <![CDATA[سرمایه‌گذاری با حداقل سرمایه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508402 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508402-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 شما هم این دغدغه‌ها رو دارید؟ بیکاری، بی پولی درآینده - درآمد ثابت و تضمین شده برای زمانی که نمیتونی یا نمیخوای کار کنی - هزینه‌های بالای درمانی و نگهداشت سلامت خودت و خانواده و یا اگر خدای نکرده نباشی؟...]]> Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000 <![CDATA[با خرید سپرده زندگی، آینده زندگی‌تان را تامین کنید]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508401 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508401-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
روز بیمه فرصت مناسبی برای بیان گسترده‌تر مزایا و معرفی هر چه بیشتر رشته‌های بیمه‌ای است. در حالی که این روزها مردم با مشکلات معیشتی بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند و به دنبال راه‌های مختلف برای حفظ ارزش پول خود و تامین آینده خود هستند، جا دارد تا بیش از پیش با مزایای بیمه‌های زندگی و محصول منحصر به فرد بیمه ملت با نام «سپرده زندگی» آشنا شوند. به همین منظور گفت و گویی با «محمد عاملی، مدیر فروش بیمه‌های زندگی بیمه ملت» انجام شده که در زیر می‌خوانید.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[پول پرسود]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508400 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508400-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF سیاست شرکت سهامی بیمه "ما" از همان ابتدای شکل گیری تمرکز بر بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت استراتژیک، کسب سهم بازار و سهم بالای رشته در بین تمامی رشته‌ها بوده است.]]> Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000 <![CDATA[با آتش بازی نکنید]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508399 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508399-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
شرکت بیمه «ما» در راستای مشتری مداری و ارائه خدمات ویزه به بیمه گذارطرح‌های جدید را در زمینه پوشش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و نیز بیمه پوشش بیمه‌ای صنوف مختلف طراحی کرده است، هموطنان محترم میتوانند با پرداخت حق بیمه‌ای اندک اموال خود را به مدت یکسال تحت پوشش خطرات طبیعی نظیر زلزله و سیل و طوفان وکلیه خطرات طبیعی قراردهند. همچنین اثاثیه منزل مسکونی و یا موجودی کالای آنان نیز در این طرحها پوشش کامل دارد.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[بار سنگین خسارات زلزله بر دوش بیمه آرمان]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508398 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508398-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[صدای واحد بیمه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508396 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508396-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی و حرفه‌ای در فضای کسب‌وکار بیمه به‌ویژه در دهه اخیر جایگاهی تأثیرگذار داشته است، در طی یکسال گذشته نیز با حفظ استقلال، تلاش نموده با یک برنامه راهبردی و با بهره بردن از تجارب ارزنده مدیران صنعت بیمه و کارشناسان آن در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی، گام‌های مؤثری برای توسعه صنعت بیمه کشور و دفاع از حقوق بیمه گران بردارد.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[اهم موضوعات و مصوبات شورای عمومی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508395 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508395-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C ]]> Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000 <![CDATA[عرضه «عمراندوخته دار امید» بیمه کارآفرین در آستانه روز بیمه]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508394 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508394-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
«بیمه‏‌نامه عمراندوخته ‏دار امید» در سه حوزه از ریسک‌های «فوت»،«امراض خاص» و «ازکارفتادگی» بیمه شده را تا سقف سرمایه 500 میلیون تومان پوشش می‌دهد که این نوید از رویکردی جدید در تحریک تقاضای بازار دارد و می‌تواند موثرتر از قبل، نهاد خانواده و جامعه را حمایت نماید. عباس اسلامی، در آستانه 13 آذر گرامیداشت روز ملی بیمه، محصول جدید بیمه کارآفرین را معرفی کرد. معاون فنی مدیر عامل در بیمه‌های زندگی این شرکت اظهار داشت: شرکت بیمه کارآفرین در ابتدای سال جاری برنامه راهبردی خود در بیمه‌های زندگی را در قالب طرح تحول و با عنوان «کارآفرین1400» تدوین کرد.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[آیا مسوولیت خود را بیمه کرده اید؟]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508393 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508393-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF در سال های‏ اخیر بیمه‌های مسوولیت ‏ دارای‏ رشد و گسترش‏ بالایی‏ بوده‏ است‏. خسارات‏ ناشی‏ از مسئولیت‏ براثر عمل‏ اشتباه‏ و غفلت‏آمیز یک‏شخص‏ حقیقی‏ و یا حقوقی‏ که‏ در انجام‏ کاری‏ کلیه‏ اقدامات‏ احتیاطی‏ را رعایت‏ نکرده‏ واقع‏ می‏شود. لازم‏ به‏ توضیح‏است‏ که‏ بیمه‏نامه‏های‏ مسئولیت‏ در هیچ‏ موردی‏ در قبال‏ اقدامات‏ و اعمال‏ عمدی‏ بیمه‏گذار که‏ منجر به‏ خسارات‏ مالی‏و جانی‏ شود، پوشش‏ ارائه‏ نمی‏دهد. زیرا حادثه‏ بیمه‏پذیر، به‏ حادثه‏ای‏ اطلاق‏ می‏شود که‏ اتفاقی‏ باشد. به‏ همین‏ دلیل‏خسارات‏ عمدی‏، خارج‏ از تعهد این‏ نوع‏ بیمه‏نامه‏ قرار می‏گیرد.]]> Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000 <![CDATA[خدمات پس از فروش]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508392 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508392-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[اتوپلاس نوین؛ گامی نوین در خدمت رسانی ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508391 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508391-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
الزام قانونی و توسعه فرهنگ بیمه باعث شده تا «بیمه شخص ثالث» به گسترده‌ترین شکل خودش در کشور توسعه یابد. اما با خرید و استفاده از بیمه شخص ثالث سوال بعدی که مطرح می‌شود این است که خسارت وارد شده به خودروی فرد چگونه باید جبران شود؟ با توجه به افزایش خطر برخورد و تصادفات رانندگی، هیچ کس نمی‌تواند مطمئن باشد از لحظه شروع رانندگی تا رسیدن به مقصد از خطر تصادف در امان باشد، جبران خسارت‌های وارد شده به خودرو در کنار خطر سرقت و آتش سوزی خودرو و... که ضرورت استفاده از «بیمه بدنه» را افزایش می‌دهد.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[خدمت گرایی؛ از حرف تا عمل]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508389 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508389-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84
خدمت مفهوم جدیدی نیست اما محور مشتری مداری و رضایت مشتریان این مقوله را در رأس ارزش‌های سازمانی شرکت‌های تولیدکننده محصولات و عرضه کننده خدمات قرار داده و ما را با مفهوم نوینی با نام خدمت گرایی به عنوان یک اولویت استراتژیک در سازمان‌ها رو به رو کرده است.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[سامان؛ بیمه ای با سوددهی پایدار ]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508388 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508388-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
در تقویم ایران 13 آذر " روز بیمه" نامگذاری شده است. بیمه تنها خدمتی است که جبرانی برای خسارت‌ها و آسیب هاست و در مقابل حق بیمه‌های کوچک، خسارت‌های بزرگی می‌پردازد.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[به خودمان کمک کنیم]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508387 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508387-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
روز 13 آذر در تقویم جمهوری اسلامی ایران « روز بیمه» نامگذاری شده است.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[بازوی اصلی بازار مالی]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508385 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508385-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
روز بیمه فرصت مغتنمی است تا ضمن پاسداشت خدمات 80 ساله صنعت بیمه به عنوان یکی از بازوهای اصلی بازار‌های مالی، به مرور راهبردهای این صنعت در برهه حساس فعلی بپردازیم.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000
<![CDATA[ابزارهای مالی اسلامی نسخه نجات بخش اقتصاد]]> https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3508384 /بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3508384-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
بسیاری از ابزارهای نوین مالی ریشه در اقتصاد اسلامی دارد و باید با نگاه ویژه به این ظرفیت ها، مسائل اقتصادی کشور را ساماندهی کنیم.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی که در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی، سخن می‌گفت ضمن اعلام این مطلب افزود: ابزارهای مالی اسلامی، مترقی و نوگرایانه محسوب می‌شود و خوشبختانه فعالیت‌های متعارف بیمه‌ای در چارچوب قوانین دین مبین اسلام است.
]]>
Mon, 03 Dec 2018 20:30:00 +0000