آرشیو روزنامه شماره ۴۲۳۳ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۲۳۳

  • منطق اقتصاد و تجربه تاریخ

    محمود صدری
    از شگفتی‌های دنیای سیاستِ ما ایرانیان است که فریاد را یکی می‌کشد و بهره‌اش را دیگری می‌برد. فریاد از درد در جایی است و مرهم بر جای دیگری نهاده می‌شود. در پی وقایع چند روز پیش و در حالی که هنوز انگیزه یا انگیزه‌های معترضان به‌درستی احصا و دسته‌بندی نشده، کسانی در فضای مجازی و دولت و مجلس به تکاپو افتاده‌اند که گناه همه چیز را به گردن اقتصاد بیندازند.

بیشتر