آرشیو روزنامه شماره ۴۲۳۲ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۲۳۲

  • اصلاحات اقتصادی و روابط بین‌الملل

    دکتر مهدی بهکیش
    سرمقاله روز گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر جبل‌عاملی برآوردی از اصلاحات اقتصادی موردنیاز جامعه را به خوبی بیان کرده است. ولی آنچه در این یادداشت مغفول مانده، چگونگی اعمال اصلاح در روابط بین‌المللی است. تا زمانی که روابط اقتصادی بین‌المللی را به روال عادی برنگردانیم، اصلاحات داخلی به تنهایی راه به توسعه اقتصادی باز نخواهد کرد.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر