به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد صعود قیمت‌ طلا و کاهش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است. 

قیمت طلا ، سکه و دلار

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۳۵ (یک هزار و نهصد و سی و پنج ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۵ ۳.۵۰ ۰.۱۸ 15:00
۱,۹۳۲ ۷.۸۰ ۰.۴ روز قبل
۱,۹۲۴ ۰.۸۰ ۰.۰۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا صعودی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۴۱,۴۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۴۱,۴۰۰ ۱۲,۹۰۰ ۰.۵۵ 17:04
۲,۳۲۸,۵۰۰ -۱۴,۱۰۰ -۰.۶۱ روز قبل
۲,۳۴۲,۶۰۰ -۷,۲۰۰ -۰.۳۱ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۴۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۱۳۹,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و سی و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۳۵۰ (چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۳۵۰ ۰ ۰ 17:04
۴۹,۳۵۰ -۲۸۰ -۰.۵۷ روز قبل
۴۹,۶۳۰ -۱۲۰ -۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۱,۲۷۹ (چهل و یک هزار و دویست و هفتاد و نه ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۲,۷۲۷ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و بیست و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۷۲۷ ۵۶ ۰.۱ 15:20
۵۲,۶۷۱ -۲۴۴ -۰.۴۷ روز قبل
۵۲,۹۱۵ -۵۲۶ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز بدون تغییر به ۶۱,۰۹۰ (شصت و یک هزار و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۱,۰۹۰ ۰ ۰ 15:20
۶۱,۰۹۰ -۳۷۶ -۰.۶۲ روز قبل
۶۱,۴۶۶ -۵۶۲ -۰.۹۲ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۶۲۰ (سیزده هزار و ششصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۶,۷۰۶ (سی و شش هزار و هفتصد و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۷,۸۵۶,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۵۶,۰۰۰ -۳۸,۰۰۰ -۰.۱۴ 17:04
۲۷,۸۹۴,۰۰۰ -۲۹۲,۰۰۰ -۱.۰۵ روز قبل
۲۸,۱۸۶,۰۰۰ -۷۱,۰۰۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۴ 17:04
۱۵,۰۵۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۱.۶۷ روز قبل
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۹۸ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (ده میلیون) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.