به گزارش دنیای اقتصاد، امروز در بازار قیمت طلا و سکه در مقایسه با روز گذشته کاهش یافت.

قیمت طلا، سکه و دلار 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۶۶۶ (یک هزار و ششصد و شصت و شش) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۶۶۶ ۴.۷۰ ۰.۲۸ ۱۵:۰۰
۱,۶۶۱ -۲.۵۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش
۱,۶۶۴ ۲.۲۰ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۱,۳۸۰,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۳۷۸,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۷۸,۷۰۰ -۲,۱۰۰ -۰.۱۶ ۱۵:۰۹
۱,۳۸۰,۸۰۰ ۱۱,۸۰۰ ۰.۸۵ روز قبل
۱,۳۶۹,۰۰۰ ۴۲,۴۰۰ ۳.۰۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۷۲,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۳,۳۰۰ (سی و سه هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۶ درصدی، از ۲۸,۶۵۴ (بیست و هشت هزار و ششصد و پنجاه و چهار ) تومان به ۲۸,۷۰۰ (بیست و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۷۰۰ ۴۶ ۰.۱۶ ۱۵:۰۸
۲۸,۶۵۴ -۳۱ -۰.۱۱ روز قبل
۲۸,۶۸۵ ۱۵ ۰.۰۵ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۴۳ درصدی، از ۳۲,۳۵۶ (سی و دو هزار و سیصد و پنجاه و شش ) تومان به ۳۲,۴۹۷ (سی و دو هزار و چهارصد و نود و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۴۹۷ ۱۴۱ ۰.۴۳ ۱۵:۲۰
۳۲,۳۵۶ ۲۴۵ ۰.۷۵ روز قبل
۳۲,۱۱۱ ۱,۱۰۹ ۳.۴۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۴۷۵ تومان افزایش، ۳۷,۳۲۹ (سی و هفت هزار و سیصد و بیست و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۳۲۹ ۴۷۵ ۱.۲۷ ۱۵:۲۰
۳۶,۸۵۴ ۲۷۹ ۰.۷۵ روز قبل
۳۶,۵۷۵ ۱,۹۳۲ ۵.۲۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۱۹۰ (نه هزار و یکصد و نود ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۳۵۰ تومان افزایش، ۲۴,۲۱۵ (بیست و چهار هزار و دویست و پانزده ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۲۲ (بیست و دو ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 15,312,000 (پانزده میلیون و سیصد و دوازده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۳۱۲,۰۰۰ -۱۲۶,۰۰۰ -۰.۸۳ ۱۵:۱۰
۱۵,۴۳۸,۰۰۰ ۳۴۳,۰۰۰ ۲.۲۲ روز قبل
۱۵,۰۹۵,۰۰۰ ۴۸۴,۰۰۰ ۳.۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۳۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۵۹ ۱۵:۱۰
۸,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶ روز قبل
۸,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲.۴۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۴۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد و چهل هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.