مدیکال نیوز تودی گزارش داد، در این بررسی آمده است حداقل برای زنان ورزش کردن به تنهایی عامل کاهش وزن نیست. به گفته متخصصان انگلیسی زنانی که سه بار در هفته در کلاس‌های ورزشی شرکت می‌کنند اما رژیم غذایی خود را تغییر نمی‌دهند نمی‌توانند وزنشان را کم کنند.

در این بررسی تعدادی از شرکت‌کنندگان زن به دو گروه تقسیم شدند. در گروه نخست ۳۴ زن ۱۸ تا ۳۲ ساله برای مدت سه بار در هفته و مدت چهار هفته ورزش کردند. گروه دوم هم ۳۶ زن در همین گروه سنی در مجموع هشت هفته ورزش کردند.

در شروع و پایان مطالعه وزن، عضلات و حجم چربی هر یک از این افراد اندازه گیری شد. همچنین نمونه خون آنان برای بررسی سطح هورمون‌های اشتها مورد ارزیابی قرار گرفت.

متخصصان دریافتند در پایان دوره هفته چهارم و هشتم هیچ یک از زنان به رغم چاق یا لاغر بودن کاهش وزن نداشتند. هر چند در زنان لاغر پس از انجام ورزش افزایش حجم عضلانی مشاهده شد.

به علاوه متخصصان مشاهده کردند که زنان مبتلا به چاقی یا اضافه وزن تغییراتی را در هورمون‌های اشتها تجربه کردند که این هورمون‌ها با افزایش گرسنگی مرتبط هستند. در نتیجه می‌توان تا حدودی توجیه کرد که چرا ورزش کردن به تنهایی به کاهش وزن منجر نمی‌شود.