شاید لوپن ناکام شود

 او می‌گوید اگر حزب او دولت را تشکیل دهد، مهاجرت را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، مالیات‌ها را کاهش می‌دهد و روی جرم و جنایت متمرکز می‌شود. اما اجتماع ملی وارث یک سنت سیاسی در فرانسه است که با نژادپرستی آشکار، یهودستیزی و انکار هولوکاست مرتبط است و اگرچه حزب از آن گذشته فاصله گرفته است، برخی از فلسفه‌های اساسی همچنان در سیاست‌هایش گنجانده شده است: «مهاجران تهدیدی برای امنیت، اقتصاد و هویت ملی فرانسه هستند و نباید جایی در این کشور داشته باشند.» از جمله برنامه‌های باردلا، سلب حق خودکار شهروندی فرانسوی در سن ۱۸سالگی برای فرزندان متولدشده در فرانسه از والدین غیر فرانسوی است. پایان دادن به درمان رایگان برای افراد فاقد مدرک، مگر در موارد اضطراری و محدود کردن شهروندان دارای گذرنامه دوم از مشاغل حساس مانند اداره یک نیروگاه هسته‌ای و کار در دفاع استراتژیک است. او همچنین می‌خواهد مجرمان محکوم را از زندگی در خانه‌های عمومی یا دولتی منع کند و مالیات فروش کشور را بر تمام انواع انرژی، از سوخت گرفته تا برق، کاهش دهد. البته نحوه انجام این کارها کاملا مشخص نیست. برنامه ۲۱صفحه‌ای حزب، پر از عکس‌ها و تصاویر گرافیکی، سرشار از ایده‌های گسترده است، اما جزئیات درباره نحوه اجرای آنها کمرنگ است.

در طول سه هفته گذشته مبارزات انتخاباتی و مناظره‌های خشمگینانه، باردلا برخی از تعهدات را مخفی کرده یا آنها را در قفسه قرار داده است تا بعدا دنبال کند. اما حتی به‌رغم این‌گونه پنهان‌کاری‌ها، برخی از اقدامات در برنامه او باقی مانده است: «مانند سلب برخی حقوق شهروندی خودکار.» او می‌خواهد فورا این برنامه را اعمال کند؛ اما احتمالا با مخالفت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و شورای قانون اساسی کشور مواجه خواهد شد. سپس این سوال مطرح می‌شود که باردلا چگونه هزینه آن را تامین می‌کند. رمی لوفور، استاد علوم سیاسی در دانشگاه لیل گفت: «آنها در اجرای برخی از برنامه‌های خود با مشکل مواجه خواهند شد.» حتی مشخص نیست که باردلا، ۲۸ساله، نخست‌وزیر بعدی فرانسه شود. حزب او و متحدانش حدود ۳۳درصد از آرای مردمی را برای ۵۷۷کرسی مجلس ملی در اولین انتخابات دو دوری یکشنبه گذشته به‌دست آوردند. اما تنها ۳۸نفر از نامزدهای آنها به‌طور کامل کرسی‌های خود را به‌دست آوردند. اکثریت باقی‌مانده یکشنبه آینده با رای دور دوم تعیین می‌شوند. این در شرایطی است که یک جنبش ملی در سراسر کشور ایجاد شده است تا از به دست آوردن اکثریت مطلق آنها جلوگیری کند.