براساس داده‌های فدراسیون انجمن فروشندگان خودرو، فروش خودروهای سواری در ژوئن به ۲۸۱هزار و ۵۶۶ دستگاه کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۲ است.

طبق گزارش رویترز، فروش خودرو به عنوان یک شاخص کلیدی مصرف خصوصی در این کشور تلقی می‌شود. بر اساس داده‌های دولت هند، خودروسازی هند هفت‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

به گزارش ایسنا از رویترز، گرمای شدید در هند باعث کاهش ۱۵درصدی ورود به نمایندگی‌ها شده است.